Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

З В І Т про підсумки реалізації в районній державній адміністрації державної політики у сфері державної служби протягом 2017 року

            З метою виконання норм Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі – Закон) районною державною адміністрацією систематично проводяться комплексні заходи, спрямовані на реалізацію та неухильне дотримання  законодавства України про державну службу. Робота з персоналом в апараті Скадовської районної державної адміністрації та її структурних підрозділах провадиться відповідно до вимог Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, Указів Президента України та інших законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють питання вступу та проходження державної служби, і  направлена на постійне вдосконалення формування кадрового потенціалу, спроможного реалізовувати завдання, що стоять перед районною державною адміністрацією. Слід зауважити, що протягом звітного року законодавцем внесено ряд інновацій до законодавства про державну службу, що у деяких випадках створює правові колізії при їх застосуванні.

            Протягом 2017 року в результаті неодноразових звернень до обласної державної адміністрації гранична чисельність працівників районної державної адміністрації збільшена на 1 штатну одиницю та станом на 01 січня 2018 року складає 99,5 одиниць: 26 – апарат та 73,5 – окремі структурні підрозділи (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 грудня 2017 року № 915). З метою ефективного та раціонального використання штатної чисельності районної державної адміністрації протягом І кварталу 2017 року відбулися зміни в структурі районної державної адміністрації: сектор житлово-комунального господарства шляхом злиття з відділом містобудування та архітектури реорганізовано у відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації; сектор надання адміністративних послуг введено до структури відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму районної державної адміністрації. Однак обмежена гранична чисельність працівників районної державної адміністрації не дозволяє на сьогодні упорядкувати структуру служби у справах дітей районної державної адміністрації до вимог чинного законодавства, відповідно до якого штатна чисельність працівників районних, міських, районних у містах служб у справах дітей установлюється з розрахунку один працівник служби не більше ніж на одну тисячу дітей, які проживають у районі. Обмежена штатна чисельність даного підрозділу не дозволяє утворити у його структурі визначений законодавством окремий підрозділ для здійснення функцій щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, штатна чисельність якого має становити не менше двох осіб. Збільшення штатної чисельності Служби за рахунок скорочення чисельності інших структурних підрозділів районної державної адміністрації призведе до дестабілізації в управлінні іншими галузями економіки району, оскільки їх штатна чисельність на сьогоднішній день вже є мінімальною.

            Станом на 01 січня 2018 року структура районної державної адміністрації включає в себе апарат (6 відділів: з питань управління персоналом; діловодства та роботи із зверненнями громадян; організаційно-контрольної роботи та з питань внутрішньої політики; юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; фінансово-господарського забезпечення; ведення Державного реєстру виборців) та 9 окремих структурних підрозділів (відділи: економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму; агропромислового розвитку; містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства; освіти; культури, молоді та спорту; служба у справах дітей; архівний сектор; управління: фінансове; праці та соціального захисту населення). Всі окремі структурні підрозділи районної державної адміністрації здійснюють свою діяльність, як юридичні особи публічного права та відповідно до законодавства їхні керівники визначені керівниками державної служби в цих підрозділах.

            Відповідно до Порядку проведення Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами перевірок стану дотримання державними органами вимог Закону України “Про державну службу та інших нормативно-правових актів у сфері державної служби”, затвердженого наказом Нацдержслужби від 26 вересня 2016 року № 193, протягом першого півріччя 2017 року Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі проведено перевірку районної державної адміністрації (апарат та деякі структурні підрозділи) стосовно дотримання вимог Закону, інших нормативно-правових актів з питань державної служби. За результатами проведення перевірки членами робочої групи відзначено високий фаховий рівень посадових осіб, на яких покладені функції та повноваження з питань управління персоналом в апараті районної державної адміністрації. Також у ході здійснення перевірки Міжрегіональним управлінням надано відповідні роз’яснення, внесені пропозиції та рекомендації щодо усунення зауважень, які було враховано районною державною адміністрацією.        

            Відділом з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації здійснено аналіз кількісного і якісного складу державних службовців районної державної адміністрації та визначено потребу в кадрах в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації на 2018 рік.

            Станом на 01 січня 2018 року із 96 одиниць штатної чисельності державних службовців районної державної адміністрації фактично на посадах працює 80 осіб, кількісний та якісний склад яких складає:

            – за статтю: чоловіків – 16 осіб (20 %), жінок – 64 осіб (80 %);

            – за віком: до 35 років – 25 особи (31,2%), від 36 до 45 років – 24 осіб (30%), від 46 до 55 років – 23 осіб (28,8%), від 56 років і старше – 8 особи (10%);

            – за стажем роботи на посадах державних службовців: до 1 року – 5 осіб (6,25%), від 1 до 3 років – 17 осіб (21,25%), від 3 до 5 років – 9 осіб (11,25%), від 5 до 10 років – 14 осіб (17,5%), від 10 до 15 років – 7 осіб (8,75%), від 15 до 25 років – 19 осіб (23,75%), понад 25 років – 9 осіб (11,25%).

            Відповідно до Закону основою формування складу державних службовців всіх категорій посад державної служби є конкурсний відбір, за виключенням переведення на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) визначає декілька етапів його проведення. Для об’єктивного і незалежного визначення оцінки знань законодавства кандидати на посади державної служби проходять тестування в режимі реального часу на сайті Національного агентства з питань державної служби на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та спеціального законодавства, визначення результатів якого здійснюється автоматично програмним забезпеченням.

            Протягом звітного періоду в районній державній адміністрації проведено 14 засідань комісії на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та окремих структурних підрозділах районної державної адміністрації, за результатами проведення яких 13 осіб визначено переможцями конкурсів та призначено на вакантні посади державної служби, 1 особа визначена другою за результатами конкурсу.

            Однак при заповненні вакансій державної служби гостро відчувається дефіцит кадрів наскрізних професій. Так, протягом 2017 року не вдалося заповнити вакансії державної служби спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації з необхідною освітою галузі знань “Інформаційні технології” (конкурс оголошувався тричі), спеціаліста з ведення бухгалтерського обліку у відділі освіти (конкурс оголошувався тричі) та у відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства. Протягом декількох років не є можливим заповнити вакансію головного архітектора району. Даний факт зумовлений такими особливостями, як вимоги законодавства щодо наявності відповідної освіти та досвіду роботи, великого навантаження, відсутності взаємозаміни та відносно невеликого рівня заробітної плати, який не співвідноситься з рівнем відповідальності за виконання функцій держави та є єдиним джерелом доходу державного службовця.

            Загалом протягом 2017 року на посади державних службовців районної державної адміністрації відбулося призначення 18 осіб на посади державної служби категорії “В” (5 осіб – в апараті районної державної адміністрації, 4 – у відділі агропромислового розвитку, 4 – в управлінні праці та соціального захисту населення, по 2 – у відділі економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму; відділі містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства та 1 – в службі у справах дітей), з них 14 – за результатами конкурсного відбору, 4 – за переведенням.

            Відповідно до статті 56 Закону України “Про запобігання корупції” та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (посади, які належать до посад державної служби категорії “А” або “Б”), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, призначення осіб, які претендують на зайняття таких посад, відбувається виключно за умови проходження кандидатом спеціальної перевірки. У зв’язку з відсутністю призначень осіб на зазначені категорії посад державної служби протягом 2017 року  організація проведення таких перевірок не здійснювалась.

            Відповідно до Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, протягом звітного періоду районною державною адміністрацією організовано проведення перевірок, передбачених цим Законом відносно 13 осіб, призначених на вакантні посади державної служби районної державної адміністрації.

            Станом на 01 січня 2018 року відбулося звільнення 24 державних службовців районної державної адміністрації, 15 з яких звільнено за угодою сторін (п.3 ст.83 Закону), 4 – за ініціативою державного службовця (п.3 ст.83 Закону), 4 особи – за переведенням (п.5 ст.36 КЗпП України) та 1 особа - у зв’язку із закінченням строку призначення на посаду державної служби (п.2 ст.83 Закону).

            У порівнянні з минулими роком має місце збільшення показника плинності кадрів на державній службі, який за підсумками 2017 року складає 30% від фактичної чисельності працюючих державних службовців районної державної адміністрації. Показник минулого року складав лише 17 %.

            Відповідно до статті 39 Закону, Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306, посадовим особам районної державної адміністрації присвоюються ранги державних службовців в залежності від категорії посади державної служби, з урахуванням співвідношення між рангами державних службовців і військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та попереднього періоду роботи державного службовця на займаній посаді. З урахуванням вищезазначеного, протягом звітного періоду 1 особі присвоєно 5 ранг державного службовця, 13 державним службовцям - 9 ранг.

            Повну вищу освіту мають 78 державних службовців районної державної адміністрації з 80 працюючих, неповна вища освіта наявна у 2 державних службовців управління праці та соціального захисту населення. 4 працюючих державних службовці районної державної адміністрації мають другу вищу освіту за спеціальностями галузі знань “Державне управління”. Для забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів соціально економічної політики та гуманітарного розвитку суспільства, в умовах модернізації держави та змін у законодавстві, з метою професіоналізації державної служби районною державною адміністрацією продовжується робота в напрямку отримання державними службовцями професійної освіти галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, результатом якої став вступ у звітному році 1 державного службовця до Національній академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) та 2 - до її Одеського регіонального інституту.

            З реформуванням системи державного управління особливої уваги та актуальності набуло питання підвищення рівня професійної компетентності державних службовців. Відповідно до статті 48 Закону складовими підвищення рівня професійної компетентності є підготовка, перепідготовка, спеціалізація та підвищення кваліфікації державних службовців, проходження останнього відповідно до цієї ж норми Закону передбачено не рідше одного разу на три роки. Законодавством визначено, що до системи підготовки державних службовців належить Національна академія та її регіональні інститути.

            З метою впровадження якісних змін та покращень у сфері державної служби у 2017 році районною державною адміністрацією здійснено заходи по підвищенню кваліфікації 18 державних службовців районної державної адміністрації з 21 (1-5 груп оплати праці) в Національній академії (12 осіб) та її Одеському регіональному інституті (6 осіб). Разом з тим,  для поліпшення та удосконалення виконання своїх посадових обов’язків та завдань 15 державних службовців пройшли навчання в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Загалом показник підвищення рівня професійної компетентності державних службовців районної державної адміністрації у 2017 році є досить високим та складає 41 % від загальної кількості працюючих.

            Підсумки проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (далі – Конкурс) визначили найкращих державних службовців у двох номінаціях, які достойно представили районну державну адміністрацію в ІІ турі Конкурсу. Так,  переможці І туру Конкурсу у номінаціях “Кращий керівник” - завідувач сектору надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму районної державної адміністрації та “Кращий спеціаліст” - головний спеціаліст відділу економіки та фінансів управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації за підсумками проведення Конкурсу на обласному рівні стали лауреатами ІІ туру Конкурсу у відповідних номінаціях.

            За сумлінне виконання посадових обов’язків та високий професіоналізм у 2017 році 14 державних службовців районної державної адміністрації відзначені Почесними грамотами та Подяками голів обласної та районної державних адміністрацій.

            Відповідно до статті 69 Закону, з метою своєчасного реагування на вчинення державними службовцями дисциплінарних порушень, визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених дисциплінарних проступків в районній державній адміністрації діє дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В” в апараті та окремих структурних підрозділах районної державної адміністрації. Протягом 2017 року дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ районної державної адміністрації здійснено 1 дисциплінарне провадження щодо 1 державного службовця за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків та винесено рішення щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

            Однак здійснення дисциплінарних проваджень та конкурсних відборів державних службовців в окремих структурних підрозділах районної державної адміністрації, які є юридичними особами публічного права, можливе лише у 4 структурних підрозділах із 9, де штатна чисельність дозволяє затвердити склади дисциплінарної комісії та комісії з конкурсного відбору згідно з вимогами норм Закону. У всіх інших структурних підрозділах  у зв’язку з обмеженою штатною чисельністю працівників здійснення дисциплінарних проваджень та конкурсного відбору державних службовців проваджується відповідними  комісіями, які діють в апараті районної державної адміністрації.

            Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” забезпечено 100 %-ве подання державними службовцями районної державної адміністрації всіх категорій електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік у встановлені законодавством терміни шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідно до статті 44 Закону з метою визначення якості виконання державними службовцями районної державної адміністрації категорії “Б” і “В” поставлених завдань та оцінювання результатів службової діяльності за 2018 рік відділом з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації здійснено заходи по визначенню та затвердженню в установленому порядку завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності на 2018 рік.

            Загалом протягом 2017 року районною державною адміністрацією вживались всі заходи щодо безумовного забезпечення виконання законодавчих та нормативно-правових актів у сфері державної кадрової політики.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора