Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Процесуальні особливості судового розгляду справи про усиновлення

Відділ «Скадовське бюро правової допомоги» Голопристанського МЦ з надання БВПД інформує громадян розгляд справ про усиновлення в суді.

Відповідно до ст.. 207 Сімейного кодексу України усиновлення – це юридичний процес, під час якого рішенням суду створюються нові, постійні відносини між батьками та дитиною, і який полягає у передачі батьківських прав та обов’язків від однієї родини до іншої, це прийняття у сім’ю дитини на правах народженої, з усіма правами та обов’язками, як з боку дорослих так і з боку дитини.
Усиновлення дитини провадиться у її найвищих інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя  

Усиновленою може бути дитина (малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років, неповнолітньою вважається -  у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років).

            У виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування. У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, та інші обставини, що мають істотне значення.

            Згідно ст.. 310 Цивільного процесуального кодексу України, заява про усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, подається до суду за місцем їх проживання.

            Заявником може бути особа, яка бажає усиновити дитину. Подання заяви про усиновлення через представника не допускається.

            Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” передбачена досить складна процедура усиновлення, якої повинні дотримуватися особи, які бажають усиновити дитину.

            До суду необхідно подати наступні документи:

1. заява про усиновлення дитини. Вона повинна містити: найменування суду, до якого подається заява, ім’я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім’я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров’я дитини. Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір’ю або батьком дитини;

2. копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, - при усиновленні дитини одним із подружжя;

3. медичний висновок про стан здоров’я заявника;

4. довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларація про доходи;

5. документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;

6. інші документи, передбачені ч.2 ст. 311 Цивільного процесуального кодексу України.

            Якщо дитину хочуть усиновити особи без громадянства, які постійно проживають за межами України, або іноземці, то їм ще необхідно додати до вище вказаного переліку:

1. дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади;

2. висновок компетентного органу відповідної держави про умови їх життя і можливість бути усиновлювачами;

3. дозвіл компетентного органу відповідної держави на вїзд усиновленої дитини та її постійне проживання на території цієї держави;

4. зобов’язання усиновлювача, оформлене в нотаріальному порядку, про надання представникам дипломатичної установит України за кордоном інформації про усиновлену дитину та можливості спілкування з дитиною.

            Якщо усиновлювачами є громадяни України і усиновити бажають дитину, яка є громадянином іншої держави, крім вже зазначених документів, додаються:

1. згода законного представника дитини;

2. згода компетентного органу держави, громадянином якої є дитина.

Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості для усиновлення громадянами України, передання під опіку, піклування чи виховання в сім’ї громадян України.

Документи усиновлювачів, які є громадянами інших держав, повинні бути в установленому законодавством порядку легалізовані, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Такі документи повинні бути перекладені українською мовою, а переклад має бути засвідчений нотаріально.

Також необхідно сплатити судовий збір за подачу зави про усиновлення до суду, розмір якого у 2020 році становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних  осіб – 420 грн. 40 коп.

Дана категорія справ розглядається в порядку окремого провадження.

В судовому засіданні обов'язково мають бути присутні:

 • заявник;
 • орган опіки та піклування або представник уповноваженого органу виконавчої влади;
 • дитина, якщо вона за віком і станом здоров'я усвідомлює факт усиновлення;
 • заінтересовані та інші особи, яких суд визнає за потрібне допитати. 

У разі розгляду справи про усиновлення повнолітньої особи обов'язковою є участь заявника (заявників), усиновлюваної особи, заінтересованих та інших осіб, яких суд визнає за потрібне допитати. Розгляд справи за відсутності заявника є підставою для скасування ухваленого рішення (п. 5 Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та п поновлення батьківських прав”).
            Заява (заяви) про усиновлення двох або більше дітей підлягає розгляду судом в одному провадженні, навіть якщо ці діти не є між собою братами або сестрами (п. 6 Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав”).
           Для забезпечення таємниці усиновлення у випадках, встановлених Сімейним кодексом України, суд розглядає справу в закритому судовому засіданні.
          Суд перевіряє законність підстав для усиновлення, в тому числі наявність згоди усиновлюваної дитини (ст. 218 Сімейного кодексу України), якщо така згода є необхідною, або наявність згоди усиновлюваної повнолітньої особи (ч.4 ст.313Цивільного процесуального кодексу України).
          Усиновлення дитини провадиться без згоди батьків, якщо вони:

 1. невідомі;
 2. визнані безвісно відсутніми;
 3. визнані недієздатними;
 4. позбавлені батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється;
 5. протягом двох місяців після народження дитини не забрали її на виховання до себе в сім'ю та запис про них у Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України.

Усиновлення дитини може бути проведено без згоди повнолітніх батьків, якщо судом буде встановлено, що вони, не проживаючи з дитиною понад шість місяців без поважних причин, не проявляють щодо неї батьківської турботи та піклування, не виховують та не утримують її.

       За результатами розгляду заяви про усиновлення суд ухвалює рішення  відповідно до ст.314 Цивільного процесуального кодексу України.

Суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення, зокрема:

 • стан здоров'я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини;
 • мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину;
 • мотиви того, чому другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення;
 • взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також те, як довго ця особа опікується вже дитиною;
 • особу дитини та стан її здоров'я;
 • ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити .

      Суд не може відмовити особі в усиновленні, відповідно до ч.3 ст. 224 Сімейного кодексу України, на тій підставі, що вона вже має або може народити дитину. 
       У разі задоволення заяви суд зазначає у резолютивній частині рішення про усиновлення дитини або повнолітньої особи заявником (заявниками).
       За клопотанням заявника (заявників) суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини, про зміну імені, прізвища, по батькові усиновленої повнолітньої особи, про запис усиновлювачів батьками.
        Судові витрати, пов'язані з розглядом справи про усиновлення, відносяться на рахунок заявника (заявників).

       Якщо після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили батьки дитини відкликали свою згоду на її усиновлення, суд скасовує своє рішення і поновлює розгляд справи.

     У разі відкликання заяви про усиновлення після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили, суд скасовує своє рішення і залишає заяву без розгляду.
Усиновлення вважається здійсненим з дня набрання законної сили рішенням суду.   

    Для внесення змін до актового запису про народження усиновленої дитини або повнолітньої особи копія рішення суду надсилається до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення, а у справах про усиновлення дітей іноземцями - також до уповноваженого органу виконавчої влади.  

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора