Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Про моніторинг даних при призначенні матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду на стадії прийняття заяв-розрахунків від страхувальників

Про моніторинг даних при призначенні матеріального забезпечення за рахунок

коштів Фонду на стадії прийняття  заяв-розрахунків від страхувальників

 

Фондом соціального страхування України змінено підхід до організації контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду відповідно до вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105 (зі змінами та доповненнями).

Сьогодні Фондом соціального страхування України впроваджено прогресивну систему соціального страхування як сервісної служби з надання якісних послуг застрахованим особам та страхувальникам, зменшення контрольно-ревізійного тиску на суб’єктів господарювання, попередження порушень у використанні коштів Фонду, здійснення контролю за правомірним нарахуванням допомоги у тому числі шляхом перевірки заяв-розрахунків до моменту фінансування страхувальників.

Спеціалістами Скадовського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області постійно проводиться моніторинг даних страхувальників щодо призначення матеріального забезпечення на стадії прийняття заяв-розрахунків.

На етапі опрацювання заяви-розрахунку, отриманої від страхувальника, проводиться аналіз інформації, зазначеної у ній, зокрема встановлюється наявність первинних листків непрацездатності або їх продовження, визначається кількість днів, що підлягатимуть оплаті за рахунок коштів Фонду, перевіряється наявність сплати страхувальником ЄСВ, здійснюється звірка показника середньоденної заробітної плати застрахованої особи згідно з даними, отриманими з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, з даними середньоденної допомоги застрахованої особи.

За період з 01 січня 2019 року по 01 травня 2019 року опрацьовано 359 заяв-розрахунків, 758 листків непрацездатності на суму 1 995 205,91 гривень.

Рішення про фінансування заяв-розрахунків страхувальників приймаються після отримання та опрацювання відповіді з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а у разі виявлення помилок страхувальнику надаються рекомендації щодо їх усунення.

У разі відмови страхувальника усунути виявлені помилки відділення ініціює проведення позапланової перевірки такого страхувальника.

Слід зазначити, що спеціалістами відділення постійно надаються роз’яснення страхувальникам щодо порядку отримання застрахованими особами матеріального забезпечення, порядку розрахунку середньої заробітної плати (доходу) для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, по роботі комісії із соціального страхування в частині контролю за порядком видачі (продовження) та оформлення листків непрацездатності. Але страхувальники продовжують допускати помилки при обчисленні матеріального забезпечення застрахованим особам, що встановлюється під час опрацювання заяв-розрахунків.

Крім того, слід зазначити, що при опрацюванні даних, отриманих із Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, та в порівнянні їх із даними, зазначеними у заявах-розрахунках страхувальників, встановлюються непоодинокі випадки відхилень, які виникли насамперед через помилки, допущені відповідальними особами при заповненні Таблиці 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» додатка № Д4 ЄСВ звітності.

Звертаємо увагу керівників, бухгалтерів, голів комісій та уповноважених осіб з соціального страхування на необхідність дотримання вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» при нарахуванні матеріального забезпечення застрахованим особам, посилення контролю за достовірністю відомостей поданих для отримання коштів Фонду, проведення аналізу причин зростання захворюваності та вжиття заходів щодо зменшення рівня захворюваності відповідно до вимог Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджено постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. №13.

 

Скадовське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування України  в Херсонській області  інформує:

 

     З 1 липня 2019 року вступає в дію новий Порядок розслідування  та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві,  який затверджений  Постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 року за № 337  (далі Порядок).

     Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними частиною першою статті 35 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування ”.                                                      

Згідно цього Порядку у разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи, роботодавець зобов’язаний протягом двох годин повідомити підприємствам (установам, організаціям) з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення (додаток №2 до Порядку).

У разі настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння) з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами — підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства, особами, які фактично допущені до роботи без оформлення трудового договору, повідомлення про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) надається керівником підприємства (установи, організації), в інтересах якого виконувалися роботи (надавалися послуги), або представником орендодавця, балансоутримувача тощо, на території (об’єкті) якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння).

 Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), а у разі настання нещасного випадку внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів — за місцем реєстрації підприємства (установи, організації):

- головному управлінню Держпраці  в Херсонській області (за тел. 0552492386 або 0509200150);                    

 - Скадовське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України  в Херсонській області (за тел. 0553753183 або 0952779943);                                                                                         

- керівникові підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);                                                                                                                   

- керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;                                                                                 

- уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);                                             органові ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Якщо нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) підлягають спеціальному розслідуванню відповідно до пункту 10 цього Порядку, повідомлення про нещасний випадок додатково надсилається:

 - місцевій держадміністрації або органові місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);                                                                             

- органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності — територіальному профоб’єднанню;                                                                                                                                                      

- органові поліції (у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків).

 Для випадків, що підлягають спеціальному розслідуванню, у повідомленні про нещасний випадок, що надається головному управлінню Держпраці  в Херсонській області, роботодавцем зазначаються кандидатури представників підприємства (установи, організації) та уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства (у разі її утворення) (із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, посади, контактних телефонів) для включення їх до складу спеціальної комісії.

     Комісія з розслідування утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння).

 До складу комісії входять:

 - керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);                                                                                     

- представник робочого органу Фонду( страховий експерт з охорони праці);                                             

  - представник первинної організації профспілки (у разі її відсутності — уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);                                                                                              

 - лікар з гігієни праці головного управління Держпраці  в Херсонській області  (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння) за тел.  0552490889);                                                               

- інші представники підприємства (установи, організації), посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

  До складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого.

Також розслідування (спеціальне розслідування) проводиться у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), у тому числі про які своєчасно не повідомлено роботодавцю чи внаслідок яких втрата працездатності потерпілого настала не одразу.

 Строк давності для розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві становить три роки з дня їх настання.

У разі встановлення факту нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) рішенням суду розслідування проводиться незалежно від дати їх настання.

    Комісія  з розслідування зобов’язана протягом п’яти робочих днів:

- провести засідання комісії (спеціальної комісії) з розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), на якому розглянути інформацію про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), розподілити функції між членами комісії, провести зустріч з потерпілим (членами його сім’ї чи уповноваженою ними особою) та скласти протоколи засідання комісії (додаток №4 до Порядку);                                                                    

- обстежити місце, де сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), аварія, та скласти відповідний протокол (додаток №5 до Порядку);                                            

- розробити ескіз місця, де сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), аварія, (додаток №6 до Порядку);                                                                                            

- одержати письмові пояснення від роботодавця та його представників, посадових осіб, працівників підприємства (установи, організації), потерпілого (якщо це можливо) (додаток №7 до Порядку);                                                                                                                                                                   

- опитати осіб — свідків нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) та осіб, причетних до них, (додаток № 8 до Порядку);                                                             

- визначити вид події, що призвела до нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), причини нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) та інше (додаток № 9 до Порядку);                                                                      

- визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;            

- визначити необхідність проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи тощо для встановлення причин настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);                                                                                      

- з’ясувати обставини та причини настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);                                                                                                                                 

 - скласти акти за формою Н-1 (тимчасові акти за формою Н-1 у разі їх складення) (додаток №11 до Порядку); у кількості, визначеній рішенням комісії (спеціальної комісії); у разі настання групового нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) скласти акти за формою Н-1 на кожного потерпілого;                                                                                                              

- у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім акта за формою Н-1, скласти картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5 (далі — картка за формою П-5) (додаток №22 до Порядку);                                                                  

- передати не пізніше наступного робочого дня після підписання актів за формою Н-1 матеріали розслідування та примірники таких актів керівнику підприємства (установи, організації) або органу, що утворив комісію (спеціальну комісію), для їх розгляду та затвердження.

   Кожен  роботодавець зобов’язаний:

- створити належні умови для роботи комісії (спеціальної комісії), зокрема забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, спецодягом, спецвзуттям (у разі потреби), канцелярським приладдям тощо, а також за рішенням комісії (спеціальної комісії) залучити до роботи експертів, інших спеціалістів;                                                                                         

- забезпечити належне виконання обов’язків у роботі комісії (спеціальної комісії) представників підприємства (установи, організації), а у разі невиконання — внести відповідні зміни;                                  

- розглянути протягом двох робочих днів після складення актів за формою Н-1 матеріали розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), підготовлені комісією, затвердити примірники актів за формою Н-1;                                                           

- організувати друкування, тиражування та формування протягом п’яти робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 необхідної кількості копій матеріалів розслідування (спеціального розслідування) разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію;                   

 - видати протягом двох робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 наказ про вжиття запропонованих комісією заходів до запобігання виникненню подібних нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) у визначені в акті за формою Н-1 строки та надати (надіслати) його органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні, у подальшому в письмовій формі інформувати їх про стан вжиття заходів;                         

- притягнути згідно із законодавством до відповідальності працівників, дії або бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) та які допустили порушення вимог нормативно-правових актів про охорону праці, посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;                                                                                                         

- компенсувати витрати, пов’язані з діяльністю комісії (спеціальної комісії) та залучених до її роботи експертів, інших спеціалістів, проведенням технічної експертизи чи роботи експертної комісії, на підставі документів, що містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення;                                                                                                                                                        - відшкодувати витрати, пов’язані з відрядженням працівників, які є членами комісії та інших залучених до її роботи осіб, у розмірах, передбачених нормами відшкодування витрат на відрядження за рахунок валових витрат шляхом перерахування відповідної суми на реєстраційні рахунки бюджетних установ в органах Казначейства та поточні рахунки суб’єктів господарювання у банківських установах України.                                                        

 Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості про наслідки нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєнь), аварії повідомлення за формою Н-2 (додаток №25 до Порядку), яке протягом трьох робочих днів надсилається роботодавцем організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1 та додається до матеріалів розслідування  і зберігається разом з ними  відповідно до вимог цього Порядку. Усі нещасні випадки та/або гострі професійні захворювання (отруєння), аварії, що сталися на виробництві, реєструються  службою (спеціалістом) охорони праці у журналі за формами (додатки №26 та №27 до Порядку).

  Ознайомитись з повною версією Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві  від 17.04.2019 року за № 337 можливо на сайті https://www.kmu.gov.ua.

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора