Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

 

                                                                          ТЕСТ

                                      малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "25 " червня 2020 р. по " 25 " червня 2020 р.

 

Порядковий

номер

Вид консультації  (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати

консультацій

1

Робочі зустрічі, запити до підприємців.

1

Надано інформацію та роз’яснення щодо вимог до претендентів, необхідного переліку документів на участь у конкурсі, критеріїв відбору переможців Отримано інформацію від суб'єктів господарювання про витрати часу та коштів на підготовку документів для участі у конкурсі з з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. Зауваження і пропозиції до даного акту не надавались.

2.             Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого
підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1, у тому числі малого підприємництва – 1;

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання

регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

-

-

-

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

 

5

Інші процедури

-

-

-

 

6

Разом, гривень

-

-

-

 

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

 

8

Сумарно, гривень

-

-

-

 

Оцінка    вартості    адміністративних    процедур    суб'єктів    малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

 

В середньому суб’єкти господарювання витрачають 2 години на ознайомлення, вивчення та аналіз регуляторного акту та оголошення про проведення конкурсу. Вартість оплати 1 години часу працівника суб’єкта господарювання виходячи з заробітної плати 4723 грн. за місяць та 22 робочих днів в місяці = 4723 : 22 : 8 = 26,84грн.

Таким чином витрати на отримання інформації про регулювання становлять = 26,84 * 2 = 53,68 грн.

Враховуючи, що договір на виконання функцій робочого органу планується укладати 1 раз на 3 роки, відповідне отримання інформації суб’єкт господарювання буде здійснювати 2 рази на 5 років. Таким чином витрати за 5 років становлять – 107,36 грн.

53,68

 

107,36

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

-

-

-

 

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури:

Підготовка пакету документів для участі в конкурсі, що включає витрати робочого часу та витратних (канцелярських матеріалів).

В середньому суб’єкти господарювання витрачають 4 години на підготовку відповідного пакету документів. Вартість оплати 1 години часу працівника суб’єкта господарювання виходячи з заробітної плати 4723 грн. за місяць та 22 робочих днів в місяці = 4723 : 22 : 8 = 26,84грн.

Таким чином витрати на підготовку документів = 26,84 * 4 = 107,36 грн.

Обсяги затрат витратних матеріалів в середньому включають1 пачку паперу (90 грн.) та 1 заправку принтера (225 грн.). Загальні витрати таким чином складають: 107,36+90+225 =422,36 грн.

Враховуючи, що договір на виконання функцій робочого органу планується укладати 1 раз на 3 років, відповідна підготовка документів буде здійснюватися 2 рази на 5 років.

Таким чином витрати за 5 років становлять – 844,72 грн.

422,36

-

844,72

14

Разом, гривень

476,04

-

952,08

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

16

Сумарно, гривень

476,04

-

952,08

                     

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого

підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Скадовська районна державна адміністрація

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на

адміністрування регулюва- ння, гривень

1. Облік суб'єкта

-

-

-

-

-

господарювання, що

перебуває у сфері

регулювання

Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

Камеральні

-

-

-

-

-

Виїзні

-

-

-

-

-

  1. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

Підготовка звітності за результатами регулювання.

Вартість оплати 1 години часу працівника райдержадміністрації виходячи з середньої заробітної плати по установі 9724,73 грн. за місяць та 22 робочих днів в місяці = 9724,73 : 22 : 8 = 55,25 грн.

2

55,25 грн.

1 (процедуру планується провести в 1 рік та надалі кожні 3 роки)

1 (процедура не проводиться для кожного суб’єкта господарювання окремо, а для всіх одного одночасно.)

110,50

Інші адміністративні процедури (уточнити):

 

Підготовка та проведення конкурсу (4 години)

 

Підготовка та укладання договору (4 години)

Вартість оплати 1 години часу працівника райдержадміністрації виходячи з середньої заробітної плати по установі 9724,73 грн. за місяць та 22 робочих днів в місяці = 9724,73 : 22 : 8 = 55,25 грн.

8 годин.

55,25 грн.

1 (процедуру планується провести в 1 рік та надалі кожні 3 роки)

1 (процедура не проводиться для кожного суб’єкта господарювання окремо, а для всіх 1-го одночасно.)

442,0 грн.

Разом за рік (перший)

10 год.

55,25 грн.

1 (процедуру планується провести в 1 рік та надалі кожні 3 роки)

1 (процедура не проводиться для кожного суб’єкта господарювання окремо, а для всіх 1-го одночасно.)

552,50 грн.

Сумарно за п’ять років

10 год.

55,25 грн.

2 (процедуру планується провести в 1 рік та надалі кожні 3 роки)

1 (процедура не проводиться для кожного суб’єкта господарювання окремо, а для всіх 1-го одночасно.)

1105,0 грн.

 

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу)

 

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

-

-

-

 

  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка „прямих“ витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

476,04

952,08

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

476,04

952,08

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

552,50

1105,0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1028,54

2057,08

 

  1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення корегуючи заходів для суб’єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

-

-

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

-

-

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

 

Начальник відділу житлово – комунального

господарства, містобудування, архітектури,

інфраструктури, енергетики та захисту

довкілля районної державної адміністрації,

головний архітектор району                                                                            Л. НОСКОВА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора