Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Головний спеціаліст відділу освіти, культури, спорту та охорони здоров'я РДА

УМОВИ
 проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” -

головного спеціаліста відділу освіти, культури, спорту та охорони здоров’я

                         Скадовської районної державної адміністрації

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

1Забезпечує реалізацію в районі державної політики з питань освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я

2. Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи інших структурних підрозділів райдержадміністрації у межах своєї компетенції з організації освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я.

3. Готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну та інформаційно-аналітичну звітність про стан та розвиток освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я.. 

5. Готує пропозиції до проектів районних програм і планів поліпшення становища закладів освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я, забезпечує їх виконання.

6. Сприяє діяльності клубних закладів, закладів освіти, охорони здоров’я, дитячих і молодіжних клубів та об´єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази.

7. Порушує в установленому порядку клопотання про нагородження діячив культури, спортсменів, тренерів, меценатів і працівників у сфері фізичної культури і спорту, освіти, охорони здоров’я державними нагородами

8. Вживає заходів до забезпечення соціального захисту працівників культури, спортсменів, тренерів та фахівців у сфері фізичної культури і спорту, освіти та охорони здоров’я.

9. Забезпечує організацію, підготовку та участі закладів культури  у фестивалях  всеукраїнського, обласного і районного рівнів.

10.Координує наявність мережі закладів освіти, культури, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, охорони здоров’я.

11.Організовує діяльність щодо сприяння  молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведені ними роботи з питань дітей і молоді, фізичної культури та спорту.

12. Забезпечує доступність всіх видів культурно-освітніх послуг для кожного громадянина.

13. Виконує інші завдання, що належать до компетенції Відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 грн.

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Відповідно до Закону України “Про державну службу” № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів”.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На час декретної відпустки основного працівника

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року       № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім`я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Строк подання документів: 12 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби. (до 17 год. 00 хв. 29 березня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 256 (зі змінами).

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

31 березня 2021 року о 10 год. 00 хв.

 

Приміщення Скадовської районної державної адміністрації (75700, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, 34, ІIІ поверх)

Тестування проводиться за фізичної присутності кандидата.

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Приміщення Скадовської районної державної адміністрації (75700, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, 34, ІIІ поверх)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Черкас Тетяна Вікторівна,

тел. (05537) 5-33-31

skad_kadru@ukr.net

                                      Кваліфікаційні вимоги

 

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра,  молодшого бакалавра

 

Досвід роботи

Без досвіду роботи

 

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

 

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно- наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

 

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

-здатність до самомотивації ( самоуправління);

-вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

 

Уважність до деталей

- здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

- здатність враховувати деталі при прийнятті рішень;

 

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6) Закон України «Про освіту».

2

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

2) Закон України «Про культуру»

3) Закон України «Про бібліотеку та бібліотечну справу»

4) Закон України «Про музеї та музейну справу»

5) Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

3

Професійні знання

- знання актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Відділу;

- знання нормативно-правових актів

- знання Інструкції з діловодства;

- знання норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

4

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора