Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Головний спеціаліст відділу з питань управління персоналом апарату РДА

Скадовська районна державна адміністрація оголошує конкурс

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -

головного спеціаліста відділу з питань управління персоналом

апарату районної державної адміністрації

Основні посадові обов’язки:

1. Формує та упорядковує особові справи працівників апарату та керівників окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Бере участь у документальному оформленні проходження державної служби та трудових відносин.

3. Забезпечує підготовку матеріалів, проектів наказів, розпоряджень щодо призначення на посади та звільнення з посад персоналу апарату та керівників окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації.

4. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” та “В”, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

5. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорії “Б” та “В” письмові повідомлення з питань проведення конкурсу.

6. Бере участь у перевірці дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в районній державній адміністрації.

7. Бере участь в організації проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату районної державної адміністрації.

8. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.

9. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.

10. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом працівникам з питань персоналу окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації.

11. Обчислює стаж роботи та державної служби.

12. Бере участь у підготовці документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.

13. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

14. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку апарату районної державної адміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення.

15. Формує графік відпусток персоналу апарату та керівників окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації, готує проекти наказів, розпоряджень щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік.

16. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників апарату та керівників окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації.

17. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника.

18. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.

19. Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу районної державної адміністрації.

20. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу, розпорядження про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

21. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті та окремих структурних підрозділах районної державної адміністрації, готує довідку про її результати.

22. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, готує довідку про її результати.

23. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті районної державної адміністрації.

24. Здійснює обробку персональних даних працівників в базі персональних даних, володільцем якої є Скадовська районна державна адміністрація в частині особових справ працівників апарату та керівників окремих структурних підрозділів; забезпечує захист персональних даних працівників, які обробляються.

25. Приймає участь у здійсненні організаційних заходів щодо проведення в районній державній адміністрації щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.

26. Веде облік працівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, посадових осіб органів місцевого самоврядування, які пройшли курси підвищення кваліфікації у Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, а також в Національній академії державного управління при Президентові України та її Одеському регіональному інституті.

27. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

28. Дотримується правил внутрішнього службового розпорядку.

Умови оплати праці: відповідно до Закону України ЗУ “Про державну службу” № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів”.

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи: не обов`язковий

Знання законодавства: Конституція України; Закони України: “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про очищення влади”, акти Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики; накази Національного агентства України з питань державної служби; Кодекс законів про працю України.

 

Професійна компетентність: здатність приймати вчасні та виважені рішення,  ініціативність щодо пропозицій/рішень, здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку, здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації, розуміння своїх емоцій, самоконтроль, конструктивне ставлення до зворотнього зв'язку, зокрема критики, оптимізм.

 

Професійні знання: актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Відділу; вимог законодавства України та відомчої нормативної бази з питань реалізації державної політики з питань державної служби; практики застосування чинного законодавства (наказів Національного агентства України з питань державної служби); Інструкції з діловодства; норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246), до якої додається резюме у довільній формі, письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою, заповнена особова картка державного службовця, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства (шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК) у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації.

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (з 07.12.2018).

Конкурс буде проведено 27 грудня 2018 року о 14.00 за адресою: 75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Олександрівська (Володарського), 34.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається відділом з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05537) 5-33-31, skad_kadru@ukr.net

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора