Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи УПСЗН РДА

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації (м. Скадовськ, вул. Маріїнська 78) оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу організаційно-кадрової роботи управління праці та соціального захисту населення Скадовської районної державної адміністрації.

      Основні посадові обов’язки:

      1.Додержання законодавства про пенсійне забезпечення.

      2.Здійснює нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких органами Пенсійного фонду прийнято рішення про призначення (перерахунок) або відмову в призначенні (перерахунку) пенсій та відстрочку часу призначення пенсій відповідно до законів, згідно з якими органами Пенсійного фонду призначаються (перераховуються) пенсії.

      3.Проводить зустрічні перевірки достовірності довідок про заробітну плату, пільгових довідок, наданих організаціями для призначення (перерахунку) пенсій.

      4.Перевіряє ведення пенсійних справ та їх збереження; матеріали пенсійних справ, які зареєстровані в журналах (форми № 10, №3), за якими прийнято рішення про призначення (перерахунок) пенсії в місяцях, що передують місяцю, у якому здійснюється перевірка.

      5.Перевіряє документи, подані для призначення пенсій.

      6.Веде журнал реєстрації справ, які перевіряються (встановлений пунктом 3.1. Порядку здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, затвердженого Наказом Мінпраці та соціальної політики від 10.01.2007 № 4).      

       7.Щомісячно складає акт результатів проведення перевірок, до якого додає дані перевірок за формами згідно встановлених форм Порядком здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, затвердженого Наказом Мінпраці та соціальної політики від 10.01.2007 № 4, який затверджується начальником органу праці та соціального захисту населення.

       8.Проводить аналіз вжитих органами Пенсійного фонду заходів щодо усунення виявлених порушень.

       9.Направляє щоквартальні звіти про результати проведення перевірок до Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

      10.При здійсненні нагляду повинен мати документ, який засвідчує її особу, та направлення на перевірку, підписане начальником управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

      11.Визначає та перевіряє: право на пенсію, обчислення їх розмірів.

      12.Перевіряє: підготовку рішень про призначення пенсій, відмову у їх призначенні, припинення або поновлення виплати пенсій; проведення перерахунків пенсій відповідно до чинного законодавства; розгляд запитів з питань підтвердження трудового стажу та інших обставин, які визначають право на пенсію.

      13.Проводить перевірку підготовки документів для одержання допомоги на поховання, у разі смерті пенсіонера, разовим дорученням та перевірку правильності розміру виплачуваної пенсії до дати смерті.

      14.Не розголошує без законних підстав інформацію, яка охороняється законом і стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

      15.Забезпечує документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

      16.Здійснює роботу, пов’язану з обліком, веденням, зберіганням особових справ працівників управління. 

      17.Аналізує якісний склад кадрів, здійснює підготовку, опрацювання та відповідне оформлення документів з питань призначення на посади та звільнення з роботи працівників.

      18.Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції районній державній адміністрації;

      19.Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток спеціалістів Управління, здійснює контроль за його дотриманням.

      20.Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.

    21.Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.

      22.Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

      23.Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, які затверджує начальник Управління, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

      24.Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення.

      25.Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника.

  26.Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.

      27.Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Управління.

      28.Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії розпорядчого документу про звільнення, належно оформленої трудової книжки

      29.Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до Відділу.

      30.Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком в управлінні праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, готує довідку про її результати

      31.Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, готує довідку про її результати.

      32.Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Управлінні.

      33.Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

      34.Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Управлінні та вносить відповідні пропозиції начальнику Управління.

  35.Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” та “В”, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

    36.Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”.

     37.Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” та “В” письмові повідомлення про результати конкурсу.

     38.Здійснює ведення особових справ працівників на паперових носіях та в електронній формі системи ЄДКС „Картка”.

     39.Систематично переглядає та контролює встановлення рангів держслужбовцям і надбавок за вислугу років.

     40.Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Управлінні, веде табель обліку робочого часу працівників.

     41.Щомісячно надає до районного центру зайнятості інформацію за формою № 3-ПН „Звіт про наявність вакансій”.

     42.Виконує поточні завдання за дорученням начальника Управління.

      Умови оплати праці: відповідно до Закону України «Про державну службу»  № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

       Призначення на посаду на період відпустки основного працівника по догляду за дитиною до 3-х річного віку..

       Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

       Освіта: вища (магістр).

       Досвід роботи: на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

       Вільне володіння державною мовою.

       Знання законодавства: Конституція України; Закони України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції»; “Про доступ до публічної інформації”; «Про захист персональних даних»; “Про звернення громадян”; «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; Порядок здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органам Пенсійного фонду України; Кодекс законів про працю України; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

       Професійна компетентність: чітке бачення результату; чітке планування діяльності; командна робота; орієнтація на командний результат; відкритість в обмін інформацією; здатність приймати вчасні та виважені рішення; автономність та ініціативність щодо пропозицій /рішень; розуміння своїх емоцій; самоконтроль; конструктивне ставлення до зворотнього зв'язку, зокрема критики; оптимізм.

        Професійні знання: знання актів законодавства, що стосуються державної служби, діяльності управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації та відділу організаційно-кадрової роботи; актів законодавства, що стосуються Національного агенства України з питань державної служби.

        Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

        Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України; письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою, згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року №246), до якої додається резюме у довільній формі; письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; копія (копії) документа (документів) про освіту; посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою; заповнена особова картка державного службовця; декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства, заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини.

        Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (з 16.10.2018).

       Конкурс буде проведено 02 листопада 2018 року о 09.00  за адресою: 75700, Херсонська обл., м.Скадовськ, вул. Маріїнська, 78.

       Додаткова інформація з питань проведення конкурсу  надається у відділі організаційно-кадрової роботи управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, за телефоном: (05537) 5-24-75,  upszn-6511@ukr.net.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора