Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Аналіз регуляторного впливу

                                                    Аналіз регуляторного впливу

                        до проекту розпорядження районної державної адміністрації

«Про організацію конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Скадовського району, Херсонської області“

 

І. Визначення проблеми

 

Проект регуляторного акту розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами) «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування». Відповідно до положень даних нормативно-правових актів районні державні адміністрації мають забезпечувати організацію пасажирських перевезень на  приміських  автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району та зокрема проводити конкурси з відбору перевізників для роботи на таких маршрутах. Але в той же час, вищенаведеним законодавством встановлено ряд вимог та критеріїв щодо організації проведення конкурсу, зокрема щодо наявності в організатора кваліфікованих працівників, що мають досвід  в сфері організації перевезень та проведення конкурсних відборів. В разі відсутності таких спеціалістів райдержадміністрація має право залучити для організації та проведення конкурсу з визначення перевізників для роботи на приміських маршрутах, підприємство чи організацію в якої наявні такий досвід та працівники. Вибір такого підприємства (організації) відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» також здійснюється на конкурсних засадах.
Враховуючи, що в Скадовській районній державній адміністрації відсутній досвід з організації та проведення конкурсу на визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах та немає спеціалістів відповідної кваліфікації у сфері організації пасажирських перевезень, виникає потреба в залученні на конкурсних засадах стороннього кваліфікованого підприємства чи організації для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Скадовського району, Херсонської області. Але разом з тим наявної нормативно-правової бази не достатньо для якісного, об’єктивного та прозорого проведення конкурсу з відбору такого підприємства чи організації. Так, чинне законодавство не враховує місцеву специфіку галузі перевезень, не визначає переліки та форми документів для подачі на конкурс, не надає виключний перелік вимог до таких підприємств, критеріїв їх відбору.
У зв’язку з цим на районному рівні виникає проблема неврегульованості відносин у сфері приміських пасажирських перевезень, що полягає у відсутності необхідних умов для якісного виконання районною державною адміністрацією визначених чинним законодавством повноважень у сфері організації та забезпечення розвитку приміських пасажирських перевезень, а саме  відсутність чіткого, об’єктивного, прозорого та однозначного механізму проведення конкурсу на визначення найбільш ефективного та кваліфікованого підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Скадовського району. З даної проблеми напряму пов’язана наступна, яка стосується недостатньо якісної організації роботи механізму відбору перевізників на приміські маршрути, через відсутність  кваліфікованих та досвідчених фахівців в галузі транспорту, що призводить до виникнення ризиків появи зловживань, зниження об’єктивності при визначенні переможців конкурсу на обслуговування маршрутів, порушення балансу між інтересами перевізників та пасажирів та прийняття помилкових рішень при заключенні договорів із суб’єктами господарювання, які не в повній мірі відповідають потребам району та споживачів, та не зможуть забезпечити якісне надання послуг та загальний розвиток даної сфери.

Зважаючи на вищенаведене, а також враховуючи те, що статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» передбачено, що визначення підприємства для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, здійснюється виключно на конкурсних засадах, а відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» умови даного конкурсу встановлюються його організатором, виникла необхідність розробити проект розпорядження голови райдержадміністрації, яким буде затверджено Умови проведення конкурсу з визначення підприємства, (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Скадовського району, Херсонської області.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб'єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

-

 

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою, адже стосується створення умов та нормативного підгрунття для забезпечення виконання районною державною адміністрацією повноважень з організації в районі перевезень громадян та якісного розвитку сфери пасажирського транспорту. Так в районі є 8 маршрутів, що проходять через 20 населених пунктів і на яких працюють п’ять перевізників. Згідно моніторингових даних ними щомісяця перевозиться близько 11 тис. осіб. Але в той же час термін угод на обслуговування маршрутів закінчився тому виникає необхідність проводити конкурс та укладати угоди з перевізниками, що пройшли конкурс, або припиняти транспортне сполучення. При цьому необхідно провести якісний моніторинг транспортних потреб району, підготувати необхідні документи та провести процедури з підготовки конкурсу відбору перевізників, провести аналіз та перевірку пропозицій претендентів. Для цього потрібні грунтовні спеціалізовані знання і досвід, які в працівників районної державної адміністрації відсутні. В результаті дана ситуація може призвести до недостатньо якісного проведення конкурсу, необ’єктивної оцінки пропозицій та можливостей претендентів, та оголошення переможцем перевізника, що не в повній мірі відповідатиме чинним потребам району та громадян. В цьому випадку жителі сіл району можуть отримати суттєво гірші умови автобусного сполучення, що в умовах відсутності альтернативного транспорту суттєво знизить якість їх життя. Дана проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки виключним правом на проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування є місцеві районні державні адміністрації, а чинне законодавство прямо вимагає, щоб організатори такого конкурсу затвердили відповідні умови його проведення, а здійснити це у інший спосіб ніж прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації неможливо.

Діючі регуляторні акти на місцевому рівні в сфері пасажирських автомобільних перевезень відсутні, оскільки до 2016 року конкурси такого характеру проводилися на рівні обласної державної адміністрації, і потреб в залученні підприємств (організацій) для виконання функцій робочих органів для їх організації не виникало. Відповідно після упорядкування законодавчої бази, нормативно-правові акти, що регулювали ці процеси на рівні області, не можуть бути використані на районному рівні, а власні не розроблялися через відсутність повноважень.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Основними цілями державного регулювання є створення умов та механізму для ефективної реалізації районною державною адміністрацією своїх повноважень у сфері організації пасажирських перевезень на території району, а саме із визначення та залучення найбільш кваліфікованого підприємства (організації), що забезпечить якісне виконання функцій робочого органу з підготовки, супроводу та проведення конкурсного відбору з визначення перевізників на автобусних маршрутах, що не виходять за межі Скадовського району, шляхом затвердження об’єктивних, недискримінаційних та прозорих умов для проведення конкурсу з визначення такого підприємства (організації). Крім отримання змоги провести відбір суб’єкта господарювання для виконання функцій робочого органу, досягнення даних цілей в кінцевому результаті дозволить налагодити якісну підготовку документів, консультаційну та аналітичну підтримку проведення конкурсу з відбору перевізників для обслуговування приміських маршрутів та відповідно забезпечити позитивний вплив на розвиток сфери пасажирського транспорту та якості транспортних послуг, що отримуються людьми.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

При визначенні та оцінці альтернативних способів досягнення цілі доцільно розглянути наступні варіанти:

  1. Відмова від прийняття запропонованого регуляторного акту, залишення таким чином ситуації без змін та виконання районною державною адміністрацією своїх повноважень в наявних умовах.

В даному випадку районна державна адміністрація не зможе провести конкурс на визначення підприємства (організації), яке б могло виконувати функції робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування та відповідно залучити його до роботи. Враховуючи що інших способів залучення такого підприємства (організації) ніж через конкурс чинним законодавством не передбачено, районна державна адміністрація буде змушена виконувати функції з підготовки та проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських маршрутах самостійно, що враховуючи відсутність досвіду, достатньої кваліфікації та знань в сфері технічного нагляду за транспортними засобами, розрахунку тарифів та графіків руху на маршрутах може призвести до неналежної підготовки конкурсу, часткової втрати об’єктивності при розгляді пропозицій претендентів та відбору в якості переможців перевізників, що не в повній мірі відповідають потребам району. В результаті цього можливе зниження якості надання транспортних послуг населенню, погіршення рівня довіри до влади та виникнення негативних тенденцій в розвитку галузі.

  1. Інший альтернативний спосіб – прийняття розпорядження та затвердження умов конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, дозволить виконати вимоги чинного законодавства і створити базис для якісного проведення такого конкурсного відбору, що в свою чергу дасть змогу залучити кваліфіковане та досвідчене підприємство (організацію), яке зможе якісно готувати документи та аналізувати матеріали при проведенні конкурсу з відбору перевізників на приміські маршрути та формувати максимально об’єктивну характеристику перевізників. В перспективі це значно підвищить неупередженість, прозорість та об’єктивність конкурсу та дозволить відібрати на маршрути дійсно найкращих перевізників, що забезпечать і розвиток галузі, і якісне надання послуг населенню.

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відмова від прийняття запропонованого регуляторного акту, залишення таким чином ситуації без змін та виконання районною державною

адміністрацією своїх повноважень в наявних умовах.

Альтернатива передбачає утримання від дій, із створення нормативно-правової бази та механізму   проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування,що не виходять за межі території Скадовського району, Херсонської області та виконання районною державною адміністрацією власних повноважень з організації перевезень на території району в наявних умовах. В даній ситуації в районній державній адміністрації будуть відсутні правові підстави та діючий механізм для проведення вищезазначеного конкурсу і вона не зможе залучити підприємство (організацію) для виконання функцій робочого органу. Зважаючи на те, що в структурі адміністрації відсутні спеціалісти, що мають досвід та належну кваліфікацію з проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах, така ситуація створює ризик неякісної підготовки та проведення такого конкурсу, необ’єктивного аналізу пропозицій учасників та визначення переможця, що може зашкодити розвитку галузі та знизити якість надання послуг населенню. Крім цього, в даному випадку матиме місце неповна відповідність виконання райдержадміністрацією своїх повноважень у сфері організації пасажирських перевезень чинному законодавству, оскільки організатором не буде повністю дотримана процедура для проведення конкурсів при невідповідності організатора визначеним критеріям.

Альтернатива 2

Прийняття розпорядження та затвердження умов конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

Альтернатива передбачає прийняття розпорядження з чіткими та об’єктивними умовами конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. Це створить нормативну базу та практичний прозорий механізм для проведення вищезазначеного конкурсу, за результатами якого можна буде на конкурентних засадах відібрати кваліфіковане підприємство (організацію) для подальшого проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах. В такому випадку буде дотримано всі вимоги з чинного законодавства з реалізації права районної державної адміністрації по організації пасажирських перевезень на території району. Також після початку роботи таке підприємство (організація) зможе забезпечити високий рівень проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах, належний кваліфікований аналіз пропозицій, що дозволить членам конкурсної комісії здійснити повністю об’єктивний та неупереджений вибір переможця спираючись на достовірні дані та забезпечити таким чином в районі належний рівень транспортних послуг та розвиток галузі пасажирських перевезень.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відмова від прийняття запропонованого регуляторного акту, залишення таким чином ситуації без змін та виконання районною державною адміністрацією своїх повноважень в наявних умовах.

Отримання додаткового доходу для районної державної адміністрації у вигляді зарахування плати за участь в конкурсі на визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах, оскільки всі роботи з його організації будуть здійснюватися організатором самостійно і відповідно з’явиться право на компенсацію понесених витрат.

Економія робочого часу працівників, витратних матеріалів які були б затрачені на проведення конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

 Не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

Альтернатива 2

Прийняття розпорядження та затвердження умов конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

Створення умов для прозорого та об’єктивного відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Після укладання договору на виконання функцій робочого органу, отримання районною

державною адміністрацією кваліфікованого партнера у сфері організації пасажирських перевезень, що сприятиме покращенню роботи галузі.

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері  організації автомобільних пасажирських перевезень.

Узгодження  та задоволення інтересів бізнесу і влади

Затрати робочого часу працівників районної державної адміністрації та витратних (канцелярських) матеріалів  на проведення конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування та укладання договору. Загальна сума витрат згідно з М-тестом складає 552,50 грн. за рік.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відмова від прийняття запропонованого регуляторного акту, залишення таким чином ситуації без змін та виконання районною державною адміністрацією своїх повноважень в наявних умовах.

Відсутні

Не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

Альтернатива 2

Прийняття розпорядження та затвердження умов конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

 Прямі вигоди для інтересів громадян відсутні. Разом з тим після прийняття розпорядження та проведення відповідного конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, очікується покращення якості роботи конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що матиме наслідком розвиток галузі пасажирських перевезень району та підвищення якості послуг з транспортування пасажирів.

Не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

0

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

0

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відмова від прийняття запропонованого регуляторного акту, залишення таким чином ситуації без змін та виконання районною державною адміністрацією своїх повноважень в наявних умовах.

Прямі – відсутні.

Опосередковані - економія робочого часу працівників, витратних матеріалів, які були б затрачені на участь в  конкурсі з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

Альтернатива 2

Прийняття розпорядження та затвердження умов конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

Узгодження та взаємне задоволення інтересів бізнесу та держави.

Отримання суб’єктами господарювання права на участь у  конкурсі з визначення підприємства  організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Скадовського району, на конкурентних засадах та чітко визначених, рівних, прозорих умовах.

Після виграшу конкурсу та укладення договору отримання доходу від організації проведення конкурсів із визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах Скадовського району, розширення власної діяльності.

Затрати робочого часу працівників підприємства  (установи) та витратних (канцелярських) матеріалів на оформлення пакету документів для участі в конкурсі з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування та укладання договору, Загальна сума витрат згідно з М-тестом складає 476,04 грн. за 1 рік.

 

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Відмова від прийняття запропонованого регуляторного акту, залишення таким чином ситуації без змін та виконання районною державною адміністрацією своїх повноважень в наявних умовах.

2

При виборі даної альтернативи гострота проблеми з часом дещо знизиться, але загалом не вирішиться - деякі важливі та критичні аспекти продовжать існувати. В цілому районна державна адміністрація зможе виконувати функції з організації пасажирських перевезень, проте матиме місце певна невідповідність законодавству та низька якість її роботи, а суб’єкти господарювання не матимуть можливості бути залученими для виконання функцій робочого органу. Перевагами даного способу є отримання в подальшому додаткових коштів районною державною адміністрацією за рахунок оплати суб’єктами господарювання участі в конкурсі з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах та економія часу працівників та витратних (канцелярських) матеріалів через відсутність потреби  проводити конкурс з визначення підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу.

Недоліки даної альтернативи полягають в тому, що для суб’єктів господарювання не буде забезпечено право для участі в конкурсі з визначення підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу, а також що при проведенні конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах та аналізу пропозицій учасників не будуть залучені достатньо досвідчені та кваліфіковані працівники, що знизить якість, об’єктивність та прозорість визначення переможця. Це в свою чергу призведе до погіршення показників розвитку галузі автомобільних перевезень та якості надання транспортних послуг населенню, що збільшить соціальну напругу на території району.

Враховуючи, що сфера автомобільних пасажирських перевезень є важливою складовою економіки району та забезпечує високу мобільність  робочої сили, наслідком даної альтернативи  може стати зниження показників розвитку району.

Альтернатива 2

Прийняття розпорядження та затвердження умов конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

4

Реалізація даної альтернативи дасть змогу повністю досягти поставлені цілі з державного регулювання. Зокрема будуть визначені та затверджені умови конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що дозволить об’єктивно та прозоро відібрати найбільш досвідчене, кваліфіковане та ефективне підприємство (організацію) для вищезазначених цілей. В подальшому це дасть змогу на якісному рівні організовувати проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах, якісно аналізувати пропозиції учасників і визначити найкращого переможця. Це стимулюватиме розвиток галузі автомобільних пасажирських перевезень, забезпечить задоволення відповідних потреб людей, підвищення рівня  прозорості та відкритості влади. В підсумку районна державна адміністрація зможе ефективно та у повній відповідності до вимог чинного законодавства виконувати функції з організації перевезень на території району, а суб’єктам господарювання будуть створені сприятливі умови для реалізації права участі в конкурсі з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

Незначним недоліком даної альтернативи є наявність витрат з боку районної державної адміністрації на проведення конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. В той же час даний негатив буде компенсовано зниженням витрат на проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах, які буде здійснювати вже залучене підприємство (організація).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відмова від прийняття запропонованого регуляторного акту, залишення таким чином ситуації без змін та виконання районною державною адміністрацією своїх повноважень в наявних умовах.

Отримання додаткового доходу для районної державної адміністрації у вигляді зарахування плати за участь в конкурсі на визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах, оскільки всі роботи з його організації будуть здійснюватися організатором самостійно і відповідно з’явиться право на компенсацію понесених витрат.

Економія робочого часу працівників, витратних матеріалів які були б затрачені на проведення конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

В разі вибору даної альтернативи на території району не будуть забезпечені умови та прозорий об’єктивний механізм відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу і подальшого його залучення для організації конкурсу з визначення перевізників на приміських маршрутах. В результаті цього в районі суб’єктам господарювання не буде надано можливість реалізувати право на участь в конкурсі відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу, а виконання районною державною адміністрацією своїх функцій у сфері організації перевезень буде здійснюватися неефективно та не у повній відповідності до чинного законодавства. Крім цього існує ризик порушення прав учасників конкурсу, укладання договорів з неоптимальними перевізниками через відсутність достатньої кваліфікації у працівників районної державної адміністрації, що погіршить якість надання відповідних послуг для громадян та викличе зростання соціальної напруги.

Альтернатива 2

Прийняття розпорядження та затвердження умов конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

Створення умов для прозорого та об’єктивного відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Узгодження та взаємне задоволення інтересів бізнесу та держави.

Отримання суб’єктами господарювання права на участь у  конкурсі з визначення підприємства  організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Скадовського району, на конкурентних засадах та чітко визначених, рівних, прозорих умовах.

Створення умов для розширення сфер діяльності відповідних суб’єктів господарювання та подальшого позитивного розвитку галузі, розвиток конкуренції та підвищення рентабельності та інвестиційної привабливості даної сфери.

Для громадян - в перспективі покращення якості послуг з автобусного перевезення, охоплення регулярним транспортним сполученням більшості сіл району.

Затрати робочого часу працівників та витратних (канцелярських) матеріалів  на проведення (для райдержадміністрації) та участь (для суб’єктів господарювання) у конкурсі з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування та укладання договору.

Вибір даної альтернативи дозволяє забезпечити районній державній адміністрації виконання функцій з організації перевезень на території району у повній відповідності до вимог чинного законодавства, затвердити чіткі, прозорі та об’єктивні умови конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що забезпечить право суб’єктам господарювання на участь у вищезазначеному конкурсу, а районній державній адміністрації можливість на конкурентних засадах відібрати кваліфіковане підприємство (організацію) для подальшого проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах. Надалі, після початку роботи такого підприємства (організація) буде забезпечено високий рівень проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах, належний кваліфікований аналіз пропозицій, та відповідно повністю об’єктивний та неупереджений вибір переможця. Таким чином в районі будуть створені умови для належного рівня надання транспортних послуг та розвитку галузі пасажирських перевезень.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Відмова від прийняття запропонованого регуляторного акту, залишення таким чином ситуації без змін та виконання районною державною адміністрацією своїх повноважень в наявних умовах.

Перевагами даної альтернативи є отримання в подальшому додаткових коштів районною державною адміністрацією за рахунок оплати суб’єктами господарювання участі в конкурсі з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах та економія часу працівників та витратних (канцелярських) матеріалів через відсутності потреби  проводити конкурс з визначення підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу.

Недоліки даної альтернативи полягають в тому, що для суб’єктів господарювання не буде забезпечено право для участі в конкурсі з визначення підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу, а також що при проведенні конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах та аналізу пропозицій учасників не будуть залучені достатньо досвідчені та кваліфіковані працівники, що знизить якість, об’єктивність та прозорість визначення переможця. Це в свою чергу призведе до погіршення показників розвитку галузі автомобільних перевезень та якості надання транспортних послуг населенню, що збільшить соціальну напругу на території району.

Х

Альтернатива 2

Прийняття розпорядження та затвердження умов конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

Перевагами даної альтернативи є створення на території району нормативно-правової бази та прозорого механізму відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу, відповідно забезпечення районною державною адміністрацією ефективного та у повній відповідності до вимог чинного законодавства виконання функцій з організації перевезень на території району. Це дозволить на якісному рівні проводити конкурси з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах, якісно визначати найкращого переможця, стимулювати розвиток галузі автомобільних пасажирських перевезень, задовольнити відповідні потреби людей, підвищення рівень  прозорості та відкритості влади.

Також буде створено умови для розширення сфер діяльності відповідних суб’єктів господарювання та подальшого позитивного розвитку галузі, розвитку конкуренції та підвищення рентабельності та інвестиційної привабливості даної сфери.

Незначним недоліком даної альтернативи є наявність витрат з боку районної державної адміністрації на проведення конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу. В той же час даний негатив буде компенсовано зниженням витрат на проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах, які буде здійснювати вже залучене підприємство (організація)

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта можна віднести зміну законодавства у сфері автомобільних перевезень.

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Розв’язання проблеми описаної в регуляторному акті пропонується через механізм затвердження вичерпних, справедливих та прозорих умови конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, переліку документів для подання конкурсній комісії, критеріїв оцінки учасників та відбору переможців. В подальшому передбачається проведення відповідного конкурсу та укладання договору з установою (організацією) що в ньому переможе. З метою реалізації даного механізму необхідно провести заходи з прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації «Про організацію конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Скадовського району, Херсонської області», подальшої його реєстрації та оприлюднення в засобах масової інформації, утворення конкурсного комітету, проведення відповідного конкурсу та укладання договору з установою (організацією) що в ньому переможе.

Наявність даного розпорядження з чітко визначеними умовами, порядком проведення та визначення переможця вищезазначеного конкурсу дозволить суб’єктом господарювання завчасно, ґрунтовно та ретельно готуватися до участі у конкурсі у зв’язку з чим передбачається високий рівень виконання ними вимог регуляторного акта.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог даного регуляторного акту потребує витрат з боку суб’єктів господарювання та органів влади.

З метою оцінки витрат розроблено додаток до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається). Суб’єкти малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання 100%.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Запропонований регуляторний акт розробляється на виконання Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами) «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» та набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Строк дії пропонується необмежений до внесення змін у законодавчі акти вищої юридичної сили. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Основним показником результативності прийняття та впровадження даного регуляторного акта стане виконання районною державною адміністрацією вимог чинного законодавства, а саме Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами) «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» при забезпеченні виконання власних повноважень з організації на території району пасажирських перевезень автомобільним транспортом - якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу та конкурсів з відбору перевізників на обслуговування приміських маршрутів, аналізу та оцінки пропозицій учасників конкурсу його умовам, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого укладання договорів організатором та автомобільними перевізниками – переможцями конкурсу.

Відстеження результативності запропонованого регуляторного акта пропонується здійснювати за наступними показниками:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією регуляторного акта – не заплановано;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта – 1 суб’єкт господарювання;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням даного акта – 53,68 грн. - витрати часу на отримання інформації про Конкурс та його умови, на підготовку необхідних документів – 422,36 грн. згідно М-тесту на 1 суб’єкта підприємницької діяльності;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб – достатній. Проект розміщено для ознайомлення на офіційному сайті Скадовської районної державної адміністрації ((http:// skadovsk-rda.gov.ua ), розділ «Регуляторна діяльність», підрозділ  «Оприлюднення проектів регуляторних актів“. Повідомлення про оприлюднення даного проекту розміщене в місцевій газеті – «Чорноморець» від 26 червня 2020 року № 38 (11 446). Після прийняття проекту розпорядження воно буде опубліковане відповідно до вимог чинного законодавства;

наявність робочого органу та належне виконання ним функцій;

кількість скарг стосовно діяльності робочого органу – не передбачається;

оскарження результатів конкурсу - не передбачається.

 

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Базове відстеження даного регуляторного акту буде проведене  до дня набрання ним чинності за соціологічним методом, шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, з їх подальшим аналізом.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом на основі аналізу та співставлення із відповідним попереднім періодом статистичних даних результатів проведення конкурсу та вивчення соціальних даних через механізм опитування (анкетування) населення, наявності скарг на роботу робочого органу та оскаржень результатів конкурсу.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на 3 роки, починаючи з дня повторного відстеження з метою постійного контролю за регуляторним впливом даного розпорядження та можливого внесення змін до розпорядження з метою вдосконалення механізму проведення конкурсу з відбору підприємства (організації) для виконання функцій робочого органу.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акту будуть проводитися відділом житлово – комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Скадовської  районної державної адміністрації.

При відстеженні результативності даного регуляторного акту будуть застосовуватися як статистичний метод підрахунку даних результатів конкурсу, кількості скарг на роботу робочого органу, кількості випадків оскарження результатів конкурсу та аналізу статистичних даних розвитку галузі пасажирських перевезень, так і соціологічний метод, що передбачатиме проведення опитування та анкетування серед населення на предмет вивчення їхньої думки щодо діяльності робочого органу та загальної задоволеності станом організації автомобільних пасажирських перевезень на території району.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом житлово – комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля Скадовської  районної державної адміністрації.

 

 

Начальник відділу житлово – комунального

господарства, містобудування, архітектури,

інфраструктури, енергетики та захисту

довкілля  районної державної адміністрації,

головний архітектор району                                                                          Л. НОСКОВА

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора