Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Екологія та природні ресурси

Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі

з оцінки  впливу на довкілля  

Реєстраційний номер справи про оцінку впливу

на довкілля планованої діяльності 20192112811

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

           

Скадовська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Скадовського морського порту), код ЄДРПОУ 38728486 інформує про намір проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження юридичної особи:  Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Адміністрації Скадовського морського порту.

757700, Україна, Херсонська обл., Скадовський район, м. Скадовськ, вул. Мангубінська,2.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Скадовська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Скадовського морського порту) здійснює діяльність з  експлуатаційного обслуговування (експлуатаційне днопоглиблення) портових акваторій з використанням діючого морського підводного відвалу. Діючий відвал не відповідає сучасним вимогам природоохоронного законодавства.

Для екологічно безпечного складування ґрунтів днопоглиблення проектується новий підводний відвал з урахуванням вимог чинного природоохоронного законодавства.

Складування ґрунтів днопоглиблення здійснюється по загально прийнятій технології методом вільного укладання в межах відвалу з трюмів грунтовідвізних суден.

Технічна альтернатива 1.

Технічною альтернативою складування ґрунтів днопоглиблення може бути прийнята технологія методом вільного укладання за допомогою плавучого крана, обладнаним грейфером, який буде здійснювати вивантаження ґрунту з земснаряда або самовідвізних барж на морське дно.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Північно-західний шельф Чорного моря за межами  акваторії Джарилгацької затоки.

Територіальна альтернатива 1.

Не розглядається

Територіальна альтернатива 2.

Не розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планований до експлуатації проектований відвал забезпечить високі санітарно-гігієнічні умови курортної зони та захист природних ресурсів від бактеріологічного і будь-якого іншого виду забруднень.  Розташування відвалу поза межами санітарно-курортної зони міста Скадовськ буде відповідати рішенням 44 сесії шостого скликання  Скадовської районної ради  від 11.07.2014 № 785 з необхідності альтернативного місця дампінгу грунту за межами Джарилгацької затоки. Забезпечення експлуатаційного обслуговання акваторій порту має позитивні соціально-економічні аспекти – безпека судноплавства та  забезпечення сприятливих умов для функціонування портової інфраструктури з урахуванням вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Ділянка запроектованого підводного відвалу розташована на антропогенно навантаженій акваторії частини якірної стоянки Скадовського порту №372 у північно-західній частині  шельфу Чорного моря за межами  акваторії Джарилгацької затоки,  санітарно-курортної зони м. Скадовськ,  ботанічного заказника “Мале філофорне поле” та Джарилгацького національного природного парку.

 Запроектований морський відвал представляє чотирикутник з координатами вершин (система координат WGS-84):

46º00'16.7" N, 33º11'35.4" E; 46º00'22.9" N, 33º12'39.9" E;

           45º59'59.2" N, 33º11'39.9" E; 46º00'05.4" N, 33º12'44.4" E.

Для ефективного і рівномірного заповнення відвал розділяється на вісім завантажувальних ділянок №№ 1-8. Виходячи з умов не розповсюдження ґрунтів за межами відвалу та визначеної екологічно безпечної відмітки укладання ґрунтів загальна грунтомісткість відвалу складає 1,107 млн. м3.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Запроектований відвал не являє собою джерела впливу на навколишнє середовище та не потребує організації санітарно-захисної зони, також не потребує інших обмежень і спеціалізованих заходів. Експлуатація відвала ведеться з урахуванням нерестових обмежень - максимальна мінімізація складування ґрунтів днопоглиблення до обсягів обумовлюючих безпеку мореплавства.

по забрудненню атмосферного повітря - використання у двигунах гідротехніки та технічного флоту дизельного палива, що відповідає вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив затверджених постановою КМУ № 927 від 01.09.2013 р.;

по забрудненню водного середовища - дотримання фонового вмісту забруднюючих речовин у поверхневих водах; 

по забрудненню ґрунту - дотримання значення ГДК забруднюючих речовин в грунті, нормативів радіаційної безпеки;

вплив на тваринний світ - заборона проведення днопоглиблювальних робіт в період нересту;

санітарно-епідеміологічні - дотримання нормативів шумового впливу на межі найближчої житлової забудови.

Щодо технічної альтернативи 1.

по забрудненню водного середовища - дотримання фонового вмісту забруднюючих речовин у поверхневих водах; 

по забрудненню ґрунту - дотримання значення ГДК забруднюючих речовин в грунті, нормативів радіаційної безпеки;

вплив на тваринний світ - заборона проведення днопоглиблювальних робіт в період нересту;

санітарно-епідеміологічні - дотримання нормативів шумового впливу на межі найближчої житлової забудови.

Щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Не розглядається. 

Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Еколого-інженерна підготовка і захист території не потребується.

       Щодо технічної альтернативи 1:

Не розглядається

           Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:

  Не розглядається

Щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

клімат і мікроклімат - не очікується;

повітря - в період експлуатаційного обслуговування акваторій очікуються викиди забруднюючих речовин від пересувної будівельної техніки;

водне середовище -  непряма дія за рахунок водоспоживання при експлуатаційному обслуговуванні та пряме від забруднення водного середовища зваженими речовинами в період складування ґрунтів;

ґрунти - не очікується;

рослинний і тваринний світ - характер и масштаб дії на водні біоресурси визначається в звіті з оцінки впливу на довкілля;

заповідні об'єкти – не очікується;

соціальне середовище  - позитивний за рахунок відсутності впливу на санітарно-курортну зону м. Скадовськ; в період  експлуатаційного обслуговування акваторій – позитивний вплив за рахунок завантаження наявних виробничих потужностей; по закінченню - позитивні соціально-економічні аспекти такі як безпека судноплавства,  забезпечення сприятливих умов для функціонування портової інфраструктури з урахуванням вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

техногенне середовище – експлуатаційне обслуговування має позитивну дію за рахунок  підтримки паспортних характеристик підхідного каналу та операційної акваторії порту.

Відходи виробництва та можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення - токсичні відходи, які вимагають знешкодження або безпечного поховання, не утворюються.

 Щодо технічної альтернативи 1.

клімат і мікроклімат - не очікується;

повітря - в період експлуатаційного обслуговування акваторій очікуються викиди забруднюючих речовин від пересувної будівельної техніки;

водне середовище -  непряма дія за рахунок водоспоживання при експлуатаційному обслуговуванні та пряме від забруднення водного середовища зваженими речовинами в період складування ґрунтів;

ґрунти - не очікується;

рослинний і тваринний світ - характер и масштаб дії на водні біоресурси визначається в звіті з оцінки впливу на довкілля;

заповідні об'єкти – не очікується;

соціальне середовище  - позитивний за рахунок відсутності впливу на санітарно-курортну зону м. Скадовськ.

техногенне середовище – експлуатаційне обслуговування має позитивну дію за рахунок  підтримки паспортних характеристик підхідного каналу та операційної акваторії порту.

Щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт;  (п. 10 частини 3 статті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

            Планована діяльність транскордонного впливу на довкілля не має.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

  Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту ОВД у відповідності із ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля та, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право та можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, необхідно вказати унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14.   Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, а саме складування ґрунтів експлуатаційного днопоглиблення акваторій Скадовської філії ДП «АМПУ» на новому підводному відвалі 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11,Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»),

що видається Міністерством екології та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля, е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-43, (044) 206-20-89.