Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Реалізація і захист прав людини, у тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції, з питань що стосується діяльності Пенсійного фонду України.

            З нагоди проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини  започатковано проведення Всеукраїнського тижня права.

            10 грудня у всьому світі відзначається як День прав людини. Пріоритетом для будь-якої держави має бути дотримання прав і свобод людини. У 1991 році Україна, ставши незалежною державою, зробила перший крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права.

            Так, в Конституції України окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина.

            Кожний громадянин, який звертається до органів Пенсійного фонду, має право на державне пенсійне забезпечення, на шанобливе ставлення до себе з боку його працівників. Він може безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення, звертатись на особистий прийом до керівників та спеціалістів органів Пенсійного фонду нижчого рівня до органів Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

            З метою більш повної реалізації прав громадян щодо питань пенсійного забезпечення діяльністьорганів Фонду спрямована на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи, постійно здійснюються особисті прийоми громадян керівниками та спеціалістами органів Фонду. Особлива увага приділяється виїзним прийомам до учасників та членів сімей АТО, осіб з обмеженими фізичними можливостями. В зв'язку з нестабільною ситуацією на сході України особлива увага приділяється реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб та постраждалих в наслідок зазначеної операції.

            Конституція України визначає основні положення для реалізації і захисту прав людини, які є першочерговими та незмінними. Ефективний захист прав людини, у тому числі учасників АТО, гарантується такими статтями Конституції України — ст.ст. 6,8,13,19,55,56.

            Законом України

 ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (далі Закон) передбачено, що до осіб, які належать до учасників бойових дій, належать зокрема, особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Таким чином, вказані особи мають право на пільги, передбачені для учасників бойових дій. Перелік пільг визначений у ст.12 Закону.            

            Згідно ст. 1 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” такою особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильсьтва, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Даним законом визначені й основні права та обов'язки внутрійшньо переміщених осіб.

            Отже кожна людина від свого народження володіє певними правами і свободами, які вона може реалізувати у своєму житті з віком. Безперечно кожний має знати свої права і свободи, вміти користуватися ними, задовольняючи при цьому свої потреби, духовно і матеріально збагачуючись та розвиваючись, і одночасно своєю правомірною поведінкою сприяти консолідації та розвитку в різних сферах своєї держави. Держава у свою чергу забезпечує наявність, гарантію і захист у разі порушення основних прав і свобод, притаманних людині і громадянину. Така взаємодія та взаємовплив сприяє розвитку як самою людини, так і держави. Організація роботи із зверненнями учасників та членів сімей АТО, внутрішньо переміщених осіб взята на особливий контроль з дотриманням встановленого графіку особистого прийому громадян. Посилено контролюється якість та обгрунтованість відповідей, додержання встановлених термінів розгляду звернень громадян, особливо контролюється обгрунтованість зняття з контролю пропозицій, заяв і скарг громадян.

            Пенсійний фонд України забезпечує реалізацію задекларованих у Конституції гарантій соціальної підтримки непрацюючих громадян.

            Громадяни мають право знайомитись у приміщеннях органів Фонду з матеріалами своєї пенсійної справи, особового рахунку, з інформацією про себе, яка занесена до електронної бази даних органів Фонду: отримувати завірені в установленому порядку копії документів, що знаходяться у пенсійній справі та копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсій; знайомитись з нормативно-правовими актами на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписку та копії; одержувати іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка знаходиться у володінні органів Фонду.

            При зверненні за призначенням пенсії громадяни мають право подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами у будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до виникнення такого права через представника підприємства, установи, організації або особисто або поштовим відправленням або через представника, який діє на підставі довіренності; надати документи, необхідні для призначення пенсії (які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення) протягом 3-х місяців з дня подання заяви; за бажанням одержати розписку від органу Фонду про перелік прийнятих документів; вимагати від органів Фонду надання допомоги у витребуванні або перевірці підстав видачі необхідних для призначення пенсії документів; одержати письмове повідомлення від органів Фонду про призначення пенсії або про відмову у її призначенні із зазначенням причин відмови; одержати пенсійне посвідчення встановленого зразку.                                                                                                                                      

            Громадяни яким призначено пенсії мають право обрати організацію, що буде здійснювати виплату та доставку пенсії (поштові відділення або банківські установи); одержувати пенсію у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія.

            Громадяни з обмеженими фізичними можливостями мають право на безперешкодний доступ до приміщень органів Пенсійного фонду України, які мають бути обладнані необхідними для цього засобами; вимагати необхідного прийому на дому, у разі, коли за станом здоров'я відсутня можливість прибути до органів Пенсійного фонду України.

            Громадяни, які не задоволені рішенням органу Пенсійного фонду України мають право оскаржити таке рішення до органу Пенсійного фонду України вищого рівня; звертатись до суду зі скаргами на дії або бездіяльність органів Пенсійного фонду України, їх посадових та службових осіб; оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня; вимагати своєчасного та повного виконання рішень судів, які набрали законної сили.

            Важливим джерелом інформації, яка найбільш широко висвітлює пріоритети державної пенсійної політики та стану її реалізації, є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України “Пенсійний кур'єр” та “Вісник Пенсійного фонду України”, на сторінках яких читач може знайти багато інформації щодо питань пенсійного забезпечення громадян, реалізації прав та виконання обов'язків роботодавців та застрахованих осіб, а також може отримати відповіді фахівців на різні проблемні питання.

            На сьогоднішній день існує законодавча база для практичної реалізації громадянами наданого Конституцією України права на звернення. Це насамперед Закон України “Про звернення громадян”.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора