Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Головний спеціаліст відділу економіки та фінансів УПСЗН РДА

Управління праці та соціального захисту населення

районної державної адміністрації (м. Скадовськ, вул. Маріїнська 78)

оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -

головного спеціаліста відділу економіки та фінансів управління праці та соціального

захисту населення районної державної адміністрації

      Основні посадові обов’язки:

      1.Відповідає за реалізацію державної політики в галузі соціального захисту  населення України:

КПКВК 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»

0813032 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку»;

0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;

0813012 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг».

Забезпечує виконання покладених на відділ завдань та ведення бухгалтерського обліку.

2.Здійснення державного контролю з правильності використання бюджетних коштів.

3.Складає кошторис та плани бюджетних асигнувань.

4.Веде облік потреб в коштах для виплати державних соціальних допомог, пільг та житлових субсидій.

5.Організовує та відповідає за якість, своєчасність проведення перерахунків державним бюджетом.

6. Проводить роботу з постачальниками та іншими організаціями.

7.Веде підготовку, перевірку документів для перерахувань для організацій- постачальників за надані пільги та субсидії.

8.В межах планових асигнувань проводить взаємозвірки з підприємствами, установами, організаціями, складає відповідні акти.

9.Складає та перевіряє щомісячні, квартальні, річні звіти, контролює облікову документацію  фінансових і статистичних звітів.

10.Складає накопичувальні відомості.

11.Відображення у документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

12.Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

13.Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

14.Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

15.Своєчасно подає звітність та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

16.Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

17. Планування, ведення обліку матеріальних цінностей по управлінню.

18. Проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей.

19. Складає договори з матеріально відповідальними особами та накази про зміну складу комісії на списання матеріальних цінностей.

20. Веде бухгалтерський облік основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів та оборотну відомість.

21. Складає акти на списання посвідчень та матеріальних цінностей.

22. Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноту та достовірність даних підтверджених документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідні структурні підрозділи бюджетної установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства. 23.Виконує поточні завдання за дорученням начальника Управління.

      Умови оплати праці: відповідно до Закону України «Про державну службу»  № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» зі змінами.

       Призначення на посаду безстроково

       Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

       Освіта: Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра (економічного спрямування) 

              Вільне володіння державною мовою.

       Знання законодавства: Конституція України; Закони України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції»; “Про доступ до публічної інформації”; «Про захист персональних даних»; “Про звернення громадян”; «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; Порядок здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органам Пенсійного фонду України; Кодекс законів про працю України; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

       Професійна компетентність: чітке бачення результату; чітке планування діяльності; командна робота; орієнтація на командний результат; відкритість в обмін інформацією; здатність приймати вчасні та виважені рішення; автономність та ініціативність щодо пропозицій /рішень; розуміння своїх емоцій; самоконтроль; конструктивне ставлення до зворотнього зв'язку, зокрема критики; оптимізм.

        Професійні знання: - знання актів законодавства, що стосуються державної служби, діяльності управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації;

- інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток суспільних відносин у сфері соціального захисту населення, державна політика з напряму діяльності Відділу..

        Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

        Документи, що подаються:

1.Копія паспорта громадянина України.

2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою, що додається), до якої додається резюме у довільній формі.

3.Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6.Заповнена особова картка державного службовця.

7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

       Конкурс буде проведено 20 червня 2019 року о 14.00  за адресою: 75700, Херсонська обл., м.Скадовськ, вул. Маріїнська, 78.

       Додаткова інформація з питань проведення конкурсу  надається у відділі організаційно-кадрової роботи управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, за телефоном: (05537) 5-24-75,  upszn-6511@ukr.net.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора