Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Головний спеціаліст архівного відділу РДА

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «В» – головного спеціаліста архівного відділу районної державної адміністрації

 

Загальні вимоги

 

Посадові обов’язки

1. Організовує використання відомостей, які містяться в документах Національного архівного фонду, що мають місцеве значення.

2. Складає в установлені строки план-звіт спеціаліста архівного відділу на рік, подає його на затвердження в установленому порядку та щоквартально звітує про виконання плану-звіту.

3. Готує архівні довідки, витяги та копії з документів Національного архівного фонду, які зберігаються в архівному відділі районної державної адміністрації, листи-відмови тощо на запити фізичних та юридичних осіб у терміни, встановлені чинним законодавством та Правилами роботи архівних установ України, відповідає за ведення реєстраційної документації; в межах своєї компетентності проводить розрахунок вартості тематичних архівних довідок, витягів та контролює своєчасну оплату юридичними та фізичними особами архівних послуг у сфері використання архівних документів, веде відповідну документацію, готує інформаційні та аналітичні матеріали з питань організації використання відомостей, які містяться в документах Національного архівного фонду; здійснює облік і звітність про проведену роботу; готує проекти листів з питань організації використання відомостей, які містяться в документах Національного архівного фонду.

4. Забезпечує в межах своєї компетенції доступ до публічної інформації, розпорядником якої є архівний відділ районної державної адміністрації.

5. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом, захист персональних даних.

6. Забезпечує в межах своєї компетенції здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції.

7. Виконує інші доручення начальника архівного відділу районної державної адміністрації.

8. Є членом експертної комісії (далі ЕК) архівного відділу районної державної адміністрації та за рішенням голови ЕК, яким є начальник архівного відділу районної державної адміністрації, забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек та окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання, веде картотеку обліку описів та актів про вилучення для знищення документів не внесених до Національного архівного фонду, схвалених ЕК архівного відділу районної державної адміністрації.

9. Надає методичну і практичну допомогу з питань упорядкування документів підприємств, установ та організацій району.

10. Бере участь в організації і проведені семінарів з діловодства та архівної справи в установах та організаціях району.

11. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

12. Проводить каталогізацію документів.

13. Забезпечує описування та приймання на державне зберігання  документів особового походження.

14. Проводить інформаційну діяльність (написання статей, книг, проведення виставок, шкільних уроків).

15. Проводить упорядкування документів Відділу;

16. Відповідальний за архівосховища.

17. Проводить удосконалення описів справ фондів.

18. Відповідає за санітарний стан архівосховища.

19. Вносить пропозиції щодо формування планів роботи Відділу.

20. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 грн.

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року       № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім`я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 25 березня 2021 року.

 

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 256 (зі змінами).

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

30 березня 2021 року о 10 год. 00 хв.

 

Приміщення Скадовської районної державної адміністрації (75700, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, 34, ІIІ поверх).

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Приміщення Скадовської районної державної адміністрації (75700, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, 34, ІIІ поверх).

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Акименко Анна Володимирівна

тел. 050 984 73 22

skadarchive@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра,  молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

Без досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

2.

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно- наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

3.

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

-здатність до самомотивації ( самоуправління);

-вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

4.

Уважність до деталей

- здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

- здатність враховувати деталі при прийнятті рішень;

5.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

 

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

Закон України «Про громадські об’єднання».

Закон України «Про звернення громадян».

Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

3

Професійні знання

- знання актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються діяльності архівного відділу районної державної адміністрації;

- знання практики застосування чинного законодавства;

- знання Інструкції з діловодства;

- знання норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

4

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора