Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Гронова листовійка

         У виноградних насадженнях в третій декаді квітня відмічений літ та початок яйцекладки метеликів гронової листовійки І покоління. Нагадуємо, що найбільш шкодочинними і не­без­печ­ни­ми є гу­се­ниці пер­шо­го по­ко­ління, які відро­д­жу­ють­ся пер­ши­ми. Оскільки в цей час ма­са суцвіть куль­ту­ри незнач­на, во­ни мо­жуть зни­щи­ти 25–35% ви­но­град­них квіток на за­се­ле­них суцвіттях. Одна гусениця до кінця цвітіння може знищити до 80 бутонів і квіток.

          ЕПШ для даного шкідника становить на столових  сортах винограду – 3-5 гусениць/100 грон, на технічних сортах винограду – 8-10 гусениць/100 грон.

        Обробки на виноградниках доцільно проводити в період масового відродження гусениць, так як з цього моменту і до досягнення ними першого - другого віку вони найбільш сприятливі до дії інсектицидів. Хімічні обприскування проти гронової листовійки слід планувати у період з 6 по 10 травня. Беручи до уваги температурні умови, що склалися, літ шкідника буде розтягнутим, тому боротьбу потрібно буде повторити через 10 днів після першого обприскування.

Також у плодоносних насадженнях винограду очікується масовий розвиток та шкодочинність кліщів (плодові, звичайний і садовий павутинні, виноградний повстяний, бруньковий, інші), що при відсутності захисних заходів негативно впливатиме на кількість і якість майбутнього врожаю.

         Вибір інсек­ти­ци­ду за­ле­жа­ти­ме від низ­ки фак­торів, од­нак слід звер­ну­ти ува­гу на на­явність і щільність у на­са­д­женні по­пу­ляції кліщів та інших сис­них шкідників, оскільки вод­но­час із відро­д­жен­ням гу­се­ниць гро­но­вої ли­с­товійки відбу­вається на­ко­пи­чен­ня чи­сель­ності цих шкідників. У та­ко­му разі слід виз­на­чи­ти пріори­тетні ви­ди й за ви­со­кої чи­сель­ності кліщів до­реч­но про­ве­с­ти об­при­с­ку­ван­ня ви­но­град­ників інсек­то­а­ка­ри­ци­да­ми для од­но­час­но­го регулюван­­­ня чи­сель­ності й кліщів. Як­що ж по­пу­ляція шкідників на виноград­ни­ку скла­дається пе­ре­важ­но з лу­с­ко­кри­лих (або за знач­ної чи­сель­ності гро­но­вої ли­с­товійки), доцільно за­сто­су­ва­ти інсек­­­ти­ци­ди з овіларвіцидни­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми, які вод­но­час зни­щу­ють яй­ця шкідли­вих комах та їхні ли­чин­ки. 

         У період розрихлення суцвіть (перед цвітінням) проти гусениць І-го покоління гронової листовійки виноградні насадження обприскують препаратами Арріво, КЕ., 0,16-0,32 л/га, Бі-58 новий, к.е., 1,2-3,0 л/га, Ф’юрі, в.е., 0,15 л/га, Люфокс, к.е., 1,0 л/га, Матч, к.е., 1,0 л/га, Номолт, к.с., 0,5 л/га, Сумі-альфа, КЕ., 0,4-0,6 л/га. За наявності понад 5-7 кліщів на листок проводять обприскування Ніссораном, ЗП, 0,24-0,36 кг/га, Аполло, КС., 0,24-0,36 л/га, Ортусом, КС, 0,6-0,9 кг/га, Енвідором, КС, 0,4 кг/га.

       У разі виявлення грибкових хвороб, насамперед таких як мілдью та оїдіуму слід проводити обробки фунгіцидами. Насадження нестійких до хвороб (мілдью, чорна плямистість, інфекційне засихання, ін.) сортів обприскують Антраколом, ЗП, 1,5-2,0 кг/га, Курзатом М, в.г., 2,0-2,3 кг/га. Вогнища ураження оїдіумом захищають Натіво, ВГ, 0,16-0,18 кг/га, Фалькон, КЕ, 0,3 л/га, Флінтом, ВГ, 0,25 л/га та іншими дозволеними препаратами згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

         Для ор­ганізації за­ходів із за­хи­с­ту ви­но­град­ників потрібно проводити обов’яз­кові спо­с­те­ре­жен­ня за ди­намі­кою льо­ту ме­те­ликів та виз­на­чити оптималь­ні терміни за­сто­су­ван­ня інсек­ти­цидів. Своєчас­но про­ве­дені за­хисні об­роб­ки за­без­пе­чать надійний за­хист уро­жаю за змен­шен­ня об’ємів застосуван­ня інсек­ти­цидів до 60%.

       Обробки необхідно проводити в тиху, безвітряну погоду в ранішні та вечірні години. Згідно ст.37 Закону України “Про бджільництво”, необхідно не пізніше ніж за три доби до початку обробки попередити про це органи місцевого самоврядування, пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до 10 (десяти) кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

      Під час проведення захисних обробок слід дотримуватись загальноприйнятих державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 та правил особистої гігієни.

       Допускати до роботи з пестицидами і агрохімікатами осіб, які не мають протипоказань по стану здоров’я і пройшли медичний огляд на право здійснення робіт з пестицидами і агрохімікатами, пройшли спеціальне навчання та мають допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами і агрохімікатами, відповідно до статті 11 ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» № 86/95-ВР від 02.03.1995 р. Всі працівники, при виконанні робіт з пестицидами і агрохімікатами, повинні мати при собі медичну книжку, допуск (посвідчення) і наряд на виконання певних робіт з пестицидами і агрохімікатами. (Додаток 1, Додаток 2 до Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора