Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область

Профілактика травматизму по Скадовському району.

         На виконання завдань, покладених на Фонд соціального страхування України по проведенню профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, відповідно до затверджених планів робіт, страховим експертом з охорони праці Скадовського відділення Фонду за 12 місяців  2017 року  організовано і проведено 45 нарад, 15 круглих столів та 6 семінарів на підприємствах – страхувальників. Проведено 9 планових та  6 позапланових перевірок стану охорони праці підприємств, установ та організацій. Подання про усунення виявлених 198 порушень та  недоліків нормативно - правових актів з  охорони праці винесено 15 власникам підприємств.

     З метою запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим видам загрози здоров’ю працюючих, страховим експертом з охорони праці протягом 2017 року надано страхувальникам 253 консультації з питань дотримання вимог Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України»,  «Про охорону праці» та «Положення про порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві». Службам охорони праці  та відповідальним особам за охорону праці  на  61 підприємстві району надана дієва допомога в розробці та впровадженні в дію ефективної системи управління охороною праці, а також у розробці на підприємствах 301 комплексного і профілактичного заходу з метою досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці і безпеки виробництва. Розповсюджено 718 нормативно – правових  актів та пам'яток з охорони праці в електронному виді.

    Найактуальнішим питанням  в системі  охорони праці та промислової безпеки у районі є посилення відповідальності власників підприємств, установ і організацій за невиконання вимог безпеки виробництва, несвоєчасне визначення виробничих ризиків та несвоєчасне вжиття  запобіжних заходів.