Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Про затвердження Положення про фінансове управління Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області

                                                       СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                                                 ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                      РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                            ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

04.05.2018 № 182

Про затвердження Положення про

фінансове управління Скадовської

районної  державної  адміністрації

Херсонської області

 

Відповідно до Закону України від 09 листопада 2017 року № 2190 –VІІІ "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби", постанов Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації" та від 20 травня 2013 року № 348 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації", керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації": 

1. Затвердити у новій редакції Положення про фінансове управління Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області (додається).

2. Начальнику фінансового управління Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області Резніченко Т.Л. вжити заходів щодо державної реєстрації установчих документів Управління.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 березня 2018 року № 104 "Про затвердження Положення про фінансове управління  Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області".

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Павленка С.М.   

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                              В.А. Турик

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                           Розпорядження голови

                                                                                                                                                               районної державної адміністрації

                                                                                                                                   04.05.2018  № 182

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління

Скадовської районної державної адміністрації

Херсонської області

 

 

1. Фінансове управління Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області (далі – Управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації.

2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

4. Основними завданнями Управління є:

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики в районі;

- розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

- складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд голови районної державної адміністрації;

- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розробка  пропозицій   щодо  удосконалення   методів   фінансового   і   бюджетного планування та здійснення витрат;

- проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;

- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

- здійснення загальної організації та управління за виконанням місцевих бюджетів району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

5. Завданнями Управління відповідно до наданих йому повноважень є:

1) організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надання адміністративних послуг відповідно до законодавства;

4) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

5) аналіз у межах повноважень стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку району та вжиття заходів щодо усунення недоліків;

6) внесення пропозиції щодо проекту районного бюджету;

7) участь у:

- підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

- погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

- розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

- розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

- підготовці балансу фінансових ресурсів району, а також у підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів,пільг;

8) аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання проекту районного бюджету;

9) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) розробка і доведення до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

11) визначення порядку та строків розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

12) проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

13) прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

14) проведення експертизи районних програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами;

15) організація роботи, пов’язаної зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначення порядку і строків подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної та міської рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між місцевими бюджетами району або для виконання спільних проектів; складання проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництва районної державної адміністрації;

16) перевірка рішень сільських, селищної та міської рад про затвердження відповідних бюджетів та внесення змін до нього на відповідність бюджетному законодавству;

17) складання, затвердження тимчасового розпису районного бюджету та розпису районного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням. Внесення в установленому порядку змін до розпису районного бюджету за попереднім погодженням з головою районної державної адміністрації або його заступником відповідно до розподілу функцій і повноважень;

18) зведення показників бюджетів, що входять до складу бюджету району, та подання їх у встановлені строки до Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації;

19) затвердження паспортів бюджетних програм;

20) здійснення в установленому порядку взаємних міжбюджетних розрахунків  районного бюджету з державним і обласним бюджетами, місцевими бюджетами району;

21) перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

22) погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів районної державної адміністрації;

23) здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до районного бюджету та місцевих бюджетів району, внесення пропозицій щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до них;

24) організація виконання районного бюджету, забезпечення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної, міської рад, органами Державної фіскальної служби, територіальними органами Державної казначейської служби України надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

25) здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

26) забезпечення захисту фінансових інтересів держави;

27) підготовка та подання районній раді офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету;

28) проведення моніторингу змін, що вносяться до районного бюджету;

29) за рішенням районної ради розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

30) розгляд бюджетної та фінансової звітності (інших звітів) про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;

31) інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період і подання на розгляд річного та квартального звітів про виконання районного бюджету;

32) розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;

33) проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності, прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, підготовка пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

34) організація та здійснення внутрішнього аудиту в порядку, визначеному законодавством;

35) підготовка пропозиції щодо визначення фонду оплати праці та витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;

36) здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

37) застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

38) прийняття рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у межах установлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

- зупинення операцій з бюджетними коштами;

- призупинення бюджетних асигнувань;

- зменшення бюджетних асигнувань;

- повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

- безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

39) розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;

40) опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів районної ради;

41) забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Управління;

42) участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

43) підготовка самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання їх голові районної державної адміністрації;

44) підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

45) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

46) постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

47) здійснення контролю за органами місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

48) забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань щодо мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

49) здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

50) організація роботи з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

51) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

52) участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

53) забезпечення захисту персональних даних;

54) забезпечення обліку, організації та проведення інвентаризації необоротних активів, грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей та розрахунків в Управлінні;

55) здійснення інших передбачених законом повноважень.

6. Управління має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Державної казначейської служби, органів Державної фіскальної служби, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

 - вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку  та іншими технічними засобами;

 - скликати в установленому порядку наради, з питань, що належать до  компетентності Управління.

7. Управління не має права розподіляти отримані доходи або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) членам органів управління та іншим, пов’язаним з ними особам.

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами й апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу у встановленому законодавством порядку.

Начальник Управління здійснює повноваження керівника з питань державної служби та організації роботи інших працівників Управління.

Начальник Управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

10. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

 2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про Управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Управління, затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян  або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

12) подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку  кошторису Управління;

14) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління,

17) здійснює призначення на посаду і звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

20) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) здійснює інші повноваження визначені законом.

11. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, Міністерством фінансів України, іншим центральним органом виконавчої влади.

12. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

13. Доходи, отримані Управлінням використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

14. Гранична чисельність, фонд оплати працівників Управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

15. Штатний розпис та кошторис Управління затверджується в установленому законодавством порядку.

16. У разі припинення Управління, як юридичної особи (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи, що належать Управлінню підлягають безоплатній передачі Скадовській районній державній адміністрації та її структурним підрозділам або зараховуються до доходу бюджету.

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                                             Н.М.Сєркова

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора