Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації

Скадовська районна державна адміністрація оголошує конкурс

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -

 начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації

Основні посадові обов’язки:

1. Здійснює керівництво діяльності служби у справах дітей (далі-Служби), очолює та контролює її  роботу.

2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про Службу.

3. Затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними.

4. Планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

5. Вживає заходів по удосконаленню організації та підвищенню ефективності роботи Служби.

6. Реалізує державну політику у сфері соціального захисту дітей та запобігає вчиненню ними правопорушень.

7.  Розробляє та здійснює самостійно або разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та здійснення контролю за виконанням цих завдань.

8. Вносить пропозиції через керівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації до проектів районного та місцевого бюджетів.

9. Надає допомогу дітям у вирішенні питань їх соціального захисту, організації роботи щодо запобігання бездоглядності та вчинення ними правопорушень.

10. Формує громадську думку щодо державної політики у сфері соціального і правового захисту неповнолітніх. Здійснює боротьбу з антигромадськими проявами у їхньому середовищі.

11. Здійснює контроль за умовами утримання та виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у закладах освіти незалежно від форм власності, за місцем проживання.

12. Здійснює аналіз стану справ у сфері соціального і правового захисту дітей, вносить до відповідних підприємств, установ та організацій пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

13. Інформує дітей з питань працевлаштування, навчання, дозвілля та відпочинку, сприяє їх працевлаштуванню.

14. Організовує разом із зацікавленими органами правового консультування з питань законодавства щодо дітей, їхніх прав та обовязків у різних сферах життєдіяльності.

15. Разом з кримінальною міліцією організовує та проводить заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми.

16. Разом з органами опіки та піклування допомагає вчасному влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів щодо захисту прав та інтересів дітей, які виховуються в сім’ях опікунів, закладах освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, інших закладах, у т.ч. приватних.

17. З органами освіти, внутрішніх справ, соціального захисту населення, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та за участі громадськості виявляє і бере на облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають батьків, або опікунів, а також дітей, сім’ї яких не забезпечують необхідних умов для їх життя, навчання та виховання; дітей, які залишили заклади освіти; неповнолітніх, які потребують допомоги у працевлаштуванні, та вживає заходи щодо їх влаштування.

18. Готує та подає за встановленим порядком статистичну звітність щодо дітей, їх соціального та правового захисту та профілактики правопорушень у їхньому середовищі.

19. Виконує функції адміністратора безпеки районного рівня, а саме: організовує роботу щодо захисту інформації в ЄІАС «Діти» та несе відповідальність за порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка обробляється в ЄІАС і прикладних програмних засобах.

20. Залучає до реалізації місцевих програм з питань соціального захисту дітей, боротьби з правопорушеннями  творчі спілки, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші громадські організації.

21. Забезпечує розгляд скарг, заяв, звернень громадян, вживає заходи щодо усунення причин, які їх викликають.

22. Представляє, у разі необхідності, права дітей  в суді.

23. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Служби.

24. Здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Служби, присвоєння їм рангів, заохочення тощо.

25. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби.

26. Контролює та забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Служба.

27. Забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.

28. Видає у межах своїх повноважень накази, організову контроль за їх виконаням.

29. Виконує інші доручення голови та заступника голови районної державної адміністрації, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, які входять до компетенції Служби.

30. Зобов'язаний  дотримуватись  правил  внутрішнього  службового розпорядку.

Умови оплати праці: відповідно до Закону України ЗУ “Про державну службу” № 889-VIII та постанови КМУ від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці державних органів”(зі змінами).

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра(спеціаліста).

Досвід роботи: на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Знання законодавства: Конституція України; Закони України: Закон України “Про державну службу”,“Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування”, “Про  охорону  дитинства”; “Про загальну середню освіту”; “Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей”; Сімейний  кодекс України; постанови Кабінету Міністрів України: “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”; “Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”;  “Положення про дитячий будинок сімейного типу”;  “Положення про прийомну сім’ю”; “Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю”;  інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність Служби.

 

Професійна компетентність: чітке бачення результату, чітке планування діяльності, управління мотивацією, стимулювання командної роботи та співробітництва, здатність приймати вчасні та виважені рішення, автономність та ініціативність щодо пропозицій /рішень, здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку,  вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію, здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації, розуміння своїх емоцій, самоконтроль, конструктивне ставлення до зворотнього зв'язку, зокрема критики, оптимізм.

 

Професійні знання: актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Служби; практики застосування чинного законодавства, Інструкції з діловодства; норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246), до якої додається резюме у довільній формі, письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою, заповнена особова картка державного службовця, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства (шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК) у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації, заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймаються протягом 26 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (з 27.05.2019).

Конкурс буде проведено 26 червня 2019 року о 10.00 в приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації (м.Херсон, пл. Свободи,1, ІІ поверх).

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається відділом з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05537) 5-33-31, kadru@skadovsk-rda.gov.ua

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора