Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

                                                                                                                                                                           Проект

 

                                   СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                                                              ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                   РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                        ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

  ________________№__________

                                                                    

Про організацію конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах

загального користування, що не виходять за межі території Скадовського району, Херсонської області

 

З метою визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Скадовського району Херсонської області, відповідно до Закону України «Про автомобільний  транспорт»,  постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року    № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», керуючись статтею 6, пунктом 5 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: 

 

1.Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Скадовського району, Херсонської області що додається. (додаток 1)

 

2.Затвердити Заяву на участь у Конкурсі з визначення робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій щодо підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території  Скадовського району,  Херсонської області, що додається. (додаток 2)

3. Відділу житлово – комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації забезпечити подання цього  розпорядження  на  державну  реєстрацію  до Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття та оприлюднити це розпорядження в засобах масової інформації.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації В. Головату.

 

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

   

 

Голова районної

державної  адміністрації                                                                                                 С. ПОКУТНЯ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Скадовської районної

державної адміністрації

____________ № ______108 

 

               

                                                                           Умови

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території

Скадовського району, Херсонської області

 

  1. Загальна частина

 

Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Скадовського  району, Херсонської області (далі - Умови) визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення робочого органу відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (далі – Порядок).

Метою проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Скадовського району, Херсонської області (далі - Конкурс) є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення   пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах, загального  користування, які не виходять за межі території  Скадовського району, Херсонської області.

На робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах, загального  користування, які не виходять за межі території  Скадовського району, Херсонської області, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах, загального  користування, які не виходять за межі території  Скадовського району, Херсонської області та інших матеріалів.

Організатором Конкурсу є Скадовська районна державна адміністрація Херсонської області (далі - Організатор).

Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведені в законодавстві України у сфері автомобільного транспорту.

 

2. Вимоги до претендентів

 

У Конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, необхідні матеріальні ресурси та технології у відповідності до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», та відповідають цим Умовам (далі - претенденти).

Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які:

 - надають послуги з перевезень;

 - провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;

 - представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

  1. Порядок підготовки до проведення конкурсу

 

Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з визначення робочого органу (далі – Конкурсний комітет), склад якого затверджується Організатором.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку Конкурсу Організатор розміщує в

засобах масової інформації оголошення про проведення Конкурсу, в якому визначаються:

- предмет Конкурсу;

- умови Конкурсу;

- строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у

Конкурсі, телефон для довідок;

- місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

Для участі в Конкурсі претендент подає представнику Організатора такі документи:

- заяву на участь у Конкурсі за встановленою Організатором формою (додаток 2 до цих Умов);

- копію установчих документів юридичної особи;

- копію договору оренди чи свідоцтво про право власності на приміщення, пристосоване для виконання функцій робочого органу і прийому перевізників;

- довідку про наявність матеріально – технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

- розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсу з  перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Скадовського району Херсонської області з урахуванням п. 60 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами).

- довідку в довільній формі за підписом керівника, яка підтверджує наявність та відповідність кваліфікованих фахівців у галузі автомобільного транспорту, у тому числі фінансиста, юриста та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо – кваліфікаційний рівень вказаних фахівців та досвід роботи;

- довідку з Укртрансбезпеки про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг із перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Копії документів, що подаються на Конкурс повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

Претендент подає документи в конверті (пакеті), на якому зазначається його найменування та адреса з поміткою «Заява про участь у Конкурсі з визначення підприємства (організації)для здійснення функцій робочого органу».

Документи приймаються та реєструються представником Організатора в журналі реєстрації вхідної кореспонденції в присутності особи, яка їх подає. Документи, що надійшли після встановленого строку не приймаються.

Усі документи складаються державною мовою.

Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням.

Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які

надійшли від претендентів.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах, загального  користування, які не виходять за межі території  Скадовського району, Херсонської області самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 

  1. Умови проведення Конкурсу

 

Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить Конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

Основні критерії відбору переможця:

- найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень (не менше трьох років);

- кількість кваліфікованих фахівців з питань організації пасажирських перевезень;

- наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

         Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою Конкурсного комітету найбільше відповідає цим Умовам. Рішення Конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу, у тому числі голови або його заступника, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" голос голови Конкурсного комітету є вирішальним.

Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом в десятиденний термін, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

Переможець Конкурсу оголошується на засіданні Конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

З переможцем Конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

 

5. Розгляд спорів

 

У разі порушення Умов особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішення конкурсного Комітету.

Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені в ній факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення Конкурсного комітету. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

Скарги, що надійшли з порушенням установленого терміну – не розглядаються.

Неврегульовані організатором спори розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.

 

Начальник відділу житлово – комунального

господарства, містобудування, архітектури,

інфраструктури, енергетики та захисту

довкілля районної державної адміністрації,

головний архітектор району                                                             Л. НОСКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Скадовської районної

державної адміністрації

 _____________ № _____108

Конкурсному комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування,що не виходять за межі території Скадовського району, Херсонської області

 

                                                                                ЗАЯВА

 

Відповідно до оголошення про проведення конкурсу з визначення робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій щодо підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Скадовського району Херсонської області прошу допустити до участі у вищезазначеному конкурсі.

 

Надаємо наступну інформацію про підприємство, установу, організацію:

I. Загальні дані

Повне найменування підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорочене найменування підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові керівника підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Контактна інформація

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобільний телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Місцезнаходження підприємства (організації)

Країна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто (село)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

 

 

 

 

Корпус

 

 

 

 

Квартира (офіс)

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Додаткова інформація

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

з Умовами проведення конкурсу ознайомлений;

згоден брати участь у конкурсі відповідно до Умов проведення конкурсу, визначених районною державною адміністрацією;

усі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство або не проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір.

 

До заяви додаються документи:

1.

2.

3.

4.

 

Керівник підприємства (організації) ________________ ____________________

МП                                                         (Підпис заявника)                 (П.І.Б)

 

Начальник відділу житлово – комунального

господарства, містобудування, архітектури,

інфраструктури, енергетики та захисту

довкілля районної державної адміністрації,

головний архітектор району                                                                                       Л. НОСКОВА

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора