Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби – начальника фінансового відділу Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області (категорія Б).

Дата: 08.12.2021 11:18
Кількість переглядів: 564

 

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби – начальника фінансового відділу Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області (категорія Б).

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Розпорядженням голови

                                                                                      районної державної адміністрації

                                                                                      03.12.2021 № 335

 

УМОВИ
 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «Б» – начальника фінансового відділу  

Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області

 

Загальні вимоги

 

Посадові обов’язки

1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на Відділ завдань.

2. Забезпечує організацію роботи, пов’язаної із складанням проєкту районного бюджету; визначає порядок і термін подання структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими органами сільських, селищної і міської рад матеріалів для проєкту районного бюджету та розрахунків міжбюджетних трансфертів, подає проєкт районного бюджету на розгляд районної державної адміністрації та районної ради.

3. Затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування передбачених районним бюджетом заходів. Вносить зміни до розпису районного бюджету.

4. Вносить пропозиції по наповненню дохідної частини місцевих бюджетів та цільовому використанню бюджетних коштів.

5. Проводить моніторинг пропозицій та вносить проєкт змін до призначень районного бюджету на розгляд районної державної адміністрації та районної ради.

6. Розглядає звіти про виконання місцевих бюджетів, інформує районну державну адміністрацію та районну раду про стан виконання районного бюджету та місцевих бюджетів району за кожний звітний період, подає звіт про виконання районного бюджету на затвердження районній раді.

7. Затверджує структуру, а також положення про Відділ та посадові інструкції працівників Відділу. Складає штатний розпис Відділу та подає його на затвердження голові районної державної адміністрації.

8. Призначає на посади, звільняє з посад відповідно до законодавства працівників Відділу. Контролює своєчасне заповнення вакансій.

9. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Відділу. Забезпечує створення належних виробничих та соціально – побутових умов для працівників. Приймає рішення щодо заохочень та накладення стягнень на працівників Відділу.

Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Відділу.

10. Розглядає звернення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно вирішення проблемних питань в межах своєї компетенції і вносить пропозиції щодо шляхів вирішення цих питань.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7400 грн

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» № 889-VIII;

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці державних органів» (із змінами).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Для осіб, які досягли 65-річного віку, строк призначення встановлюється згідно з пунктом 4 частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу»

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року       № 246 (зі змінами).

2. Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім`я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері та на керівних посадах.

3. Заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія державного сертифікату про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою

Документи приймаються до 17 години 14 грудня             2021 року.

 

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами )

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

 

 

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

15 грудня 2021 року о 14 год. 00 хв.

 

Приміщення Скадовської районної державної адміністрації (75700, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, буд. 34 (III поверх).

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів.

Приміщення Скадовської районної державної адміністрації (75700, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, буд. 34 (III поверх).

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Левченко Ольга Вікторівна

тел. (05537) 5-33-31

skad_kadru@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра (спеціаліста)

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.  

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Досягнення результатів 

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння чітко планувати діяльність;
 - вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

2

Відповідальність

 

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко іх дотримуватись і виконувати;

- управління мотивацією;

- стимулювання командної роботи та співробітництва.

3

Ефективність координації з іншими

- Здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, представниками інших державних органів, установ та організацій, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

4

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення , узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи.

5

Комунікація та взаємодія

- здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію;
 - здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

 

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про звернення громадян».

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування

4

Знання системи захисту та сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

 

Результати проведеного конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»– начальника фінансового відділу Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області

 

  За результатами проведеного конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «Б» -  начальника фінансового відділу Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області, оформленого протоколом засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області від 15 грудня 2021 року № 56 (оголошення №НФВ-1512-21) переможцем визначено Конову Оксану Іванівну, яка набрала 7,5 балів.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора