Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

РЕГЛАМЕНТ Громадської ради при Скадовській районній державній адміністрації

Дата: 29.11.2021 15:28
Кількість переглядів: 392

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол №__ засідання Громадської ради при Скадовській районній державній адміністрації від «___»______________20__ року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Громадської ради при Скадовській районній державній адміністрації

 1. Загальні положення
  1. Громадська рада при Скадовській районній державній адміністрації є консультативно- дорадчим органом, метою якого є створення ефективних організаційних умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації.
  2. Порядок діяльності Громадської ради при Скадовській районній державній адміністрації (далі - Рада) визначається Конституцією України, Указом Президента України "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", постановою Кабінету Міністрів України іншими законодавчими актами України, Положенням про Громадську раду при Скадовській райдержадміністрації та цим Регламентом.
  3. Регламент Громадської ради при Скадовській районній державній адміністрації (далі - регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Скадовській районній державній адміністрації (далі - Громадська рада).
  4. Робота Громадської ради її керівних органів, постійних та тимчасових комітетів є публічними, відкритими і гласними.
  5. Рішення Громадської ради враховуються районною державною адміністрацією під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі. У разі прийняття Громадською радою рішення щодо необхідності доопрацювання проекту нормативно-правового акта, такий акт доопрацьовується за участю Громадської ради.
  6. Дотримання вимог Регламенту є обов’язковим для всіх членів Ради та осіб, запрошених на засідання.
  7. Гласність роботи Ради забезпечується шляхом запрошення на її засідання представників ЗМІ та опублікування на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в засобах масової інформації повідомлень про діяльність Ради та прийняті рішення.
 2. Організація роботи Громадської ради
  1. Голова Громадської ради:
 • очолює Раду та координує її роботу;
 • головує на засіданнях Ради та вносить пропозиції до порядку денного;
 • вносить пропозиції та затверджує розподіл обов'язків між членами Ради;
 • уповноважує інших членів Ради брати участь у нарадах та засіданнях органів виконавчої влади, утворених ними комітетів, комісій, робочих груп з питань, що належать до компетенції Ради;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • має право брати участь у засіданнях колегії Скадовської районної державної адміністрації;
 • представляє Раду без довіреності, на підставі посвідчення члена Ради, в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах усіх форм власності;
 • здійснює заходи по забезпеченню одержання в установленому порядку від центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування,підприємств, установ та організацій інформації, матеріалів, документів, необхідних для виконання покладених на Раду завдань;
  1. Під час проведення зборів та засідань Громадської ради голова, або головуючий на засіданні:
 • відкриває, закриває та неупереджено веде збори, засідання та оголошує перерви; виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів

внесення;

 • інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;
 • повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
 • надає слово для виступу, оголошує наступного промовця;
 • створює рівні можливості членам Громадської ради для обговорення питань;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати на підставі власного підрахунку чи підрахунку обраної лічильної комісії;
 • забезпечує дотримання регламенту всіма присутніми на зборах;
 • робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
 • вживає заходів до підтримання порядку на зборах.
  1. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради за наявності підстав, зазначених в пункті 2.9. цього Регламенту.
  2. Секретаріат Громадської ради:
 • голова секретаріату та члени секретаріату обираються зі складу членів Громадської ради шляхом відкритого голосування. Для обрання до секретаріату потрібно набрати більшість голосів від складу Громадської ради;
 • строк повноважень секретаріату Громадської ради відповідає строку повноважень Громадської ради, в якій він працює.

2.4.1 Секретаріат Громадської ради:

 • забезпечує функціонування громадської приймальні Громадської ради;
 • протоколює засідання Громадської ради;
 • контролює явку членів Громадської ради на засідання;
 • надає допомогу головам профільних комітетів у забезпеченні явки членів Громадської ради на засідання;
 • виконує інші розпорядження, що випливають із рішень Ради чи процедурних доручень Ради.
 • інформує членів Ради про дату, час, місце проведення засідання і його порядок денний. Представляє проект порядку денного засідання, не пізніше, ніж за три робочі дні до дати проведення засідання, якщо це засідання не є позачерговим;
 • відповідає за діловодство Ради, робоче листування з питань її діяльності;
 • вся ділова пошта (звернення, запити тощо), що стосується діяльності Ради відправляється на бланках Громадської ради при Скадовській РДА, реєструється в секретаріаті за адресою: м. Скадовськ, вул. Володарського, 34, Громадська рада при Скадовській РДА;
  1. здійснює заходи по забезпеченню одержання в установленому порядку від центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, матеріалів, документів, необхідних для виконання покладених на Раду завдань.
  2. Заступник голови Громадської ради:
 • зі складу Громадської ради може бути обраний перший заступник голови ради та/або заступники. Заступник голови Громадської ради обирається з числа членів ради засіданні шляхом рейтингового або відкритого голосування.
 • строк повноважень заступника голови Громадської ради відповідає строку повноважень Громадської ради в якому він працює.
 1. Заступник голови Громадської ради:
 • відповідає за організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення зборів, засідань, слухань та роботи комісій ради;

відповідає за організаційне забезпечення діяльності членів Ради;

за відсутності голови може вести засідання Громадської ради та підписувати відповідні документи;

 • здійснює заходи по забезпеченню одержання в установленому порядку від центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, матеріалів, документів, необхідних для виконання покладених на Раду завдань;
 • виконує інші розпорядження, що випливають із рішень Ради чи процедурних доручень Ради;
 • виконує завдання, поставлені головою Громадської ради;

за дорученням голови, на підставі посвідчення члена Ради, представляє Раду в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах усіх форм власності.

  1. Прес-секретар Громадської ради при районній державній адміністрації.
 • прес-секретар обирається зі складу членів Громадської ради шляхом відкритого голосування. Для обрання потрібно набрати більшість голосів від складу Громадської ради;
 • строк повноважень прес-секретаря Громадської ради відповідає строку повноважень Громадської ради, в якій він працює;

відповідає за інформаційне забезпечення діяльності членів Ради;

 • прес-секретар відповідає за висвітлення діяльності Ради в засобах масової інформації;
  1. Компетенція комітетів Громадської ради
   1. Комітети Громадської ради створюються на засіданні Громадської ради шляхом відкритого голосування більшістю від складу Ради. Комітети створюється для експертної роботи над вивченням певного проблемного соціально-економічного чи політичного питання Скадовського району. Комітети створюються з метою більш активного залучення її членів, залучення експертів та представників інших організацій та органів до участі в громадських обговореннях найбільш актуальних питань регіону.
   2. Комітети можуть бути постійними та тимчасовими.
    1. До складу постійного комітету повинно входити не менш ніж три члени Громадської ради.
   3. Кількість та перелік комітетів може змінюватись рішенням Громадської ради.
   4. Комітет має право:
 • запитати та вивчити план і програму соціально-економічного розвитку району, міста, селища в частині напрямку діяльності комітету;
 • за поданням голови комітету, направляти запити відповідно до профілю роботи комітету до управлінь (відділів, секторів) Скадовської районної державної адміністрації щодо надання комітету копій діючих місцевих програм та інших нормативних документів, на підставі яких діє відповідне управління та документів, які ними приймаються;
 • вносити пропозиції до порядку денного чергового засідання Громадської ради;
 • ознайомлюватися із Законами України, нормативно-правовими та регуляторними актами відповідних напрямків;
 • встановлювати контакти та партнерські стосунки з місцевими радами, адміністраціями, виконкомами;
 • ознайомлюватися та проводити аналіз скарг мешканців, посадових та юридичних осіб;
 • ознайомлюватися з досвідом роботи в інших районах, містах та селищах;
 • аналізувати стан виконання планів економічного та соціального розвитку галузі та проводити фінансовий моніторинг;
 • готувати пропозиції і рекомендації до усунення недоліків галузі, задоволення обґрунтованих скарг мешканців, посадових та юридичних осіб;
 • добиватися усунення виявлених недоліків.

2.7.5.Обов’язки комітету:

 • Голови Комітетів Ради при Скадовській РДА надають до Секретаріату кожні півроку звіти з діяльності Комітетів до 5 числа наступного місяця за закінченням півріччя;
 • Комітети збираються за потребою, але не рідше одного разу на квартал.
  1. Правління Громадської ради
 • до складу правління за посадою входять Голова ради, заступник голови, голови комітетів, створених відповідно до рішення Ради, голова секретаріату, прес-секретар.
 • правління на основі пропозицій членів Ради, плану діяльності Ради формує та затверджує порядок денний проведення засідання Громадської ради
  1. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:
 • подання членом Громадської ради відповідної заяви;
 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів), засвідченої будь-яким органом ГР при Скадовській РДА;
 • письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.
 1. Проведення засідань Громадської ради
  1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання.
  2. Засідання Громадської ради можуть бути черговими або позачерговими
  3. Чергове засідання проводиться не рідше ніж один раз на квартал.
  4. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою третини від загального складу її членів. Позачергове засідання Ради може бути ініційовано Головою Ради. Ініціатор позачергового засідання зобов’язаний повідомити кожного члена Ради про причину, дату та місце проведення позачергового засідання.

Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання повідомляється ініціатором членам ГР протягом трьох днів з дати прийняття про це рішення.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб- сайті Скадовької РДА.

  1. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Рішення Громадської ради, окрім рейтингових голосувань, приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу зборів, як рішення Ради. Рішення Ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення Ради може прийматися без обговорення на зборах слухань, якщо жоден з членів не заперечує проти цього.

  1. Проект порядку денного засідання Ради формується її секретаріатом на підставі Плану роботи Ради, пропозицій райдержадміністрації, постійних комітетів ради, членів ради.
  2. Формування порядку денного наступного засідання Громадської ради починається не пізніше, ніж за три робочих днів до запланованої дати засідання. Сформований порядок денний пропонується членам Громадської ради Головою Громадської ради або Секретаріатом не пізніше, ніж за два робочі дні до запланованої дати засідання, в розсилці Громадської ради електронною поштою. Формування порядку денного здійснюється згідно пропозицій членів Громадської ради.
  3. У випадку виникнення питання, не передбаченого проектом порядку денного засідання Ради, воно може бути внесеним до розгляду за рішенням Ради під час затвердження порядку денного засідання.
  4. Засідання Ради відкриває та головує на ньому голова Громадської ради, у разі його відсутності - заступник голови Громадської ради. У разі відсутності голови і заступника Громадської ради - один з голів постійних комітетів ради. Повноваження головуючого на засіданні Ради затверджується простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Г ромадської ради.
  5. Організація розгляду питань на засіданні Громадської ради включає:
 • доповідь або інформаційне повідомлення, запитання доповідачу та відповіді на них;
 • співдоповідь (у разі потреби), запитання співдоповідачеві та відповіді на них;
 • виступи членів Громадської ради та інших учасників засідання;
 • прийняття рекомендації або іншого рішення.
  1. Член Громадської ради або група членів Ради можуть письмово (за своїми підписами) подати на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на поточному засіданні рішення. Окрема думка, подана під час засідання Ради, на якому приймалося рішення, обов’язково додається до протоколу засідання.
  2. Дотримання регламенту виступів.
   1. На зборах ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Голова на зборах має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даних зборах.
   2. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу зборів.
   3. Якщо член Ради вважає, що промовець або голова на зборах неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до голови на зборах з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням голова на засіданні надає члену Ради слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку голова на зборах відразу повідомляє членів Ради про надходження такого звернення від члена Ради і про час, коли йому буде надано слово.
   4. Рішення про позбавлення члена Ради чи будь-якої іншої особи права бути присутнім на засіданні Ради, права голосу, приймаються двома третинами від складу Ради

3.12.5.3а попереднім погодженням з Секретаріатом чи самої Ради у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь: представники органів державної влади, громадських об'єднань, суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб та фізичних осіб, які не є членами Ради.

 1. Оформлення рішень Громадської ради
  1. Рішення Ради оформлюються протоколом засідання та відповідним рішенням, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем засідання.
  2. Голова Ради або особа, яка головувала на засіданні за дорученням, та секретар підписують протокол засідання.
  3. Рішення Ради надсилаються відповідним органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, засобам масової інформації а також членам Ради для реагування.
  4. У протоколі засідань Ради зазначаються: дата, час і місце проведення зборів, кількість-присутніх на зборах членів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища голови на зборах і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення
 2. Прикінцеві положення
  1. Цей Регламент може бути доповнений чи змінений за рішенням Громадської ради.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора