Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби - головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області (категорія В)

Дата: 11.11.2021 10:16
Кількість переглядів: 354

 

   Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади державної служби - головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області (категорія В) 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                         наказом керівника апарату

                                                                                                                    районної державної адміністрації

                                                                                          10.11.2021   № 44

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії «В» – головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту

районної державної адміністрації

 

Загальні вимоги

 

Посадові обов’язки:

1. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

2. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

3. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках, - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

4. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

7. Готує (бере участь у підготовці) проекти протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

8. Забезпечує захист персональних даних; проводить оцінку:

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

- ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

- якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

- використання і збереження активів;

- надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

- управління державним майном, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

- ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

9) Планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій відповідно до Стандартів;

10) Взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань здійснення внутрішнього аудиту;

11) Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 грн.

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу” № 889-VIII;

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів” (із змінами).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроковий

 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року       № 246 (зі змінами).

2. Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім`я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері та на керівних посадах.

3. Заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія державного сертифікату про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою

Документи приймаються до 17.00 години 30 листопада                 2021 року.

 

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 256 (зі змінами).

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

01 грудня 2021 року о 14 год. 00 хв.

Приміщення Скадовської районної державної адміністрації (75700, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, 34, ІIІ поверх).

Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Приміщення Скадовської районної державної адміністрації (75700, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, 34, ІIІ поверх)

Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Левченко Ольга Вікторівна

тел. (05537) 5-33-31

skad_kadru@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра,  молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

Без досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність координації з іншими

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

2.

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

3.

Самоорганізація та самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

- здатність до самомотивації ( самоуправління);

 - вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

4.

Уважність до деталей

- здатність помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

- здатність враховувати деталі при прийнятті рішень;

5.

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

 

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України “Про державну службу”;

Закону України “Про запобігання корупції”

та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

- Закон України «Про звернення громадян».

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року №1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту»;

- інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

3.

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

         

 

 

Результати проведеного конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області

 

      За результатами проведеного конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» - головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області, оформленого протоколом засідання конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області від 01 грудня 2021 року № 51 (оголошення №ГСВВА-0112-21) враховуючи те, що кандидат, який подав документи для участі у конкурсі на зайняття цієї вакантної посади державної служби не з’явився на конкурс, переможець конкурсу відсутній.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора