Скадовська районна державна адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Скадовської районної державної адміністрації від 31 січня 2014 року № 56 «Про утворення Регламенту Центру надання адміністративних послуг Скадовської районної державної а

  1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження голови Скадовської районної державної адміністрації від 31 січня 2014 року № 56 «Про утворення Регламенту Центру надання адміністративних послуг Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області».

 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Сектор надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області.

 

  1. Цілі прийняття акта

Метою прийняття рішення є організація роботи, порядку дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

І квартал 2018 року.

 

  1. Тип відстеження

Періодичне.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався аналіз показників результативності  регуляторного акту.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі аналізу чинного законодавства шляхом збору і аналізу пропозицій та зауважень зацікавлених суб’єктів.

Регуляторний акт розміщувався на офіційному веб-порталі районної державної адміністрації у мережі Інтернет. Так, за період відстеження зауважень та пропозицій від громадських організацій та фізичних осіб не надходило. Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Скадовський район).

На підставі порівняння цих показників можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Центр надання адміністративних послуг розміщено в центральній частині міста  зі зручною транспортною розв’язкою та наявним місцем для паркування транспорту. Центр займає приміщення розташоване на першому поверсі загальною площею 59,9 кв. м. Цент забезпечено інформаційними стендами з інформацією щодо послуг, що надаються, зразками заяв та іншою актуальною інформацією.

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення законодавства, постійно відслідковуються терміни надання адміністративних послуг та проводиться методична та роз’яснювальна робота з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою роботу, спеціалістами забезпечується комфортне перебування відвідувачів у Центрі та висока якість обслуговування.

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результатом впровадження розпорядження голови Скадовської районної державної адміністрації від 31 січня 2014 року № 56 «Про утворення Регламенту Центру надання адміністративних послуг Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області» є забезпечення суб’єктів звернення відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» якісним сервісом при наданні адміністративних послуг в межах району, доступність та зручність для суб’єктів звернень.

Суттєвою перевагою є той факт, що в ЦНАПі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати.

Таким чином, беручи до уваги викладене вище, вважаємо за необхідне діючий регуляторний акт залишити без змін.

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акта є:

- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг.

 

 

Заступник голови районної

державної адміністрації                                                                                   Н.М. Сєркова

 

30 березня 2018 року

 

 

 

Маркіна (05537) 5-25-48