Скадовська районна державна адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Скадовської районної державної адміністрації від 31 січня 2014 року № 55 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Скадовської районної державної адміністраці

  1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження голови Скадовської районної державної адміністрації від 31 січня 2014 року № 55 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області».

 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

Сектор надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області.

 

  1. Цілі прийняття акта

Метою прийняття рішення є створення Центру надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації для забезпечення належних умов при наданні адміністративних послуг.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

І квартал 2018 року.

 

  1. Тип відстеження

Періодичне.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався аналіз показників результативності  регуляторного акту.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Показниками результативності є дані суб’єктів надання адміністративних послуг за 2014-2017 роки, а саме:

– кількість суб’єктів Скадовського району Херсонської області які надають адміністративні послуги через ЦНАП Скадовської райдержадміністрації;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих консультацій;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Скадовський район).

Розмір фінансових та часових витрат суб'єктів звернення зменшиться.

На підставі порівняння цих показників можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Центр надання адміністративних послуг розміщено в центральній частині міста  зі зручною транспортною розв’язкою та наявним місцем для паркування транспорту. Центр займає приміщення розташоване на першому поверсі загальною площею 59,9 кв. м. Цент забезпечено інформаційними стендами з інформацією щодо послуг, що надаються, зразками заяв та іншою актуальною інформацією.

Робота в Центрі спрямована на попередження фактів порушення законодавства, постійно відслідковуються терміни надання адміністративних послуг та проводиться методична та роз’яснювальна робота з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг постійно удосконалює свою роботу, спеціалістами забезпечується комфортне перебування відвідувачів у Центрі та висока якість обслуговування.

Згідно проведеного аналізу та узагальнення даних  суб’єктів надання адміністративних послуг показники результативності за 2014-2016 роки становлять:

Показник

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

кількість суб’єктів Скадовського району які надають адміністративні послуги через ЦНАП

 

2

 

6

 

6

 

6

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

 

403

 

3376

 

4349

 

4446

кількість наданих консультацій

 

165

 

2934

 

1355

 

1053

середній термін розгляду звернення

Звернення розглядаються в терміни, визначені законодавством. Середній термін розгляду звернення становить від 3 до 15 днів. Поряд з тим є послуги, які надаються у день звернення, або термін  надання  яких становить 30 робочих днів.

кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

 

Відсутні

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результатом впровадження розпорядження голови Скадовської районної державної адміністрації від 31 січня 2014 року № 55 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області» є забезпечення суб’єктів звернення відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» якісним сервісом при наданні адміністративних послуг в межах району, доступність та зручність для суб’єктів звернень.

Суттєвою перевагою є той факт, що в ЦНАПі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати.

Таким чином, беручи до уваги викладене вище, вважаємо за необхідне діючий регуляторний акт залишити без змін.

 

Заступник голови районної

державної адміністрації                                                                                   Н.М. Сєркова

 

 

 

Маркіна (05537) 5-25-48