Скадовська районна державна адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Скадовської районної державної адміністрації від 01 серпня 2014 року № 462

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - розпорядження голови Скадовської районної державної адміністрації від 01 серпня 2014 року № 462 «Про затвердження переліку адміністривних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області» (із змінами від 06 липня 2015 року №283)

1. Вид та назва регуляторного акта

Розпорядження голови Скадовської районної державної адміністрації від 01 серпня 2014 року № 462 «Про затвердження переліку адміністривних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області» (із змінами від 06 липня 2015 року №283).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області.

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття рішення є забезпечення надання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг Скадовської районної державної адміністрації.

4. Строк виконання заходів з відстеження

ІІІ квартал 2018 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Показниками результативності є дані суб’єктів надання адміністративних послуг за 2014-2017 роки, а саме:

– кількість суб’єктів Скадовського району Херсонської області які надають адміністративні послуги через ЦНАП Скадовської райдержадміністрації;

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– кількість наданих консультацій;

– середній термін розгляду звернення;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Скадовський район).

Розмір фінансових та часових витрат суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб зменшиться.

На підставі порівняння цих показників можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Згідно проведеного аналізу та узагальнення даних  суб’єктів надання адміністративних послуг показники результативності за 2014-2016 роки становлять:

 

Показник

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

кількість суб’єктів Скадовського району які надають адміністративні послуги через ЦНАП

 

2

 

6

 

6

 

6

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

 

403

 

3376

 

4349

 

4438

кількість наданих консультацій

 

165

 

2934

 

1355

 

1053

середній термін розгляду звернення

Звернення розглядаються в терміни, визначені законодавством. Середній термін розгляду звернення становить від 3 до 15 днів. Поряд з тим є послуги, які надаються у день звернення, або термін  надання  яких становить 30 робочих днів.

кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

 

Відсутні

 

Суб’єкти господарювання, а також громадяни, які звернулись в ЦНАП, здійснюють оплату відповідно до чинного законодавства, витрати часу при  отриманні адміністративної послуги є мінімальними.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результатом впровадження розпорядження голови Скадовської районної державної адміністрації від 01 серпня 2014 року № 462 «Про затвердження переліку адміністривних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області» (із змінами від 06 липня 2015 року №283) є забезпечення суб’єктів звернення відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» якісним сервісом при наданні адміністративних послуг в межах району за мінімальної кількості звернень, та сприятиме забезпеченню оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Суттєвою перевагою є той факт, що в ЦНАПі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати.

Таким чином, беручи до уваги викладене вище, вважаємо за необхідне діючий регуляторний акт залишити без змін.