Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Завідувач сектору містобудування та архітектури Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області, головний архітектор району

Скадовська районна державна адміністрація оголошує конкурс

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -

завідувача сектору містобудування та архітектури

Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області,

головного архітектора району

Основні посадові обов’язки:

1. Здійснює керівництво діяльності сектору містобудування та архітектури (далі – Сектор), очолює та контролює його роботу.

2. Забезпечує виконання, покладених на Сектор, завдань щодо реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

3. Видає, у межах своєї компетенції, накази, організовує та контролює їх виконання.

4. Приймає участь у розробці проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території тощо.

5. Забезпечує, у межах своєї компетенції, контроль за станом справ діяльності Сектору, вживає відповідних заходів щодо їх поліпшення.

6. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці Сектору з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також підприємствами, установами, організаціями, об`єднаннями громадян.

7. Подає, згідно з чинним законодавством, пропозиції керівництву районної державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад працівників Сектору.

8. Організовує роботу Сектору із захисту державних таємниць у відповідності до чинного законодавства.

9. Забезпечує роботу з ведення діловодства у Секторі.

10. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у Секторі.

11. Забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

12. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями державних правил, норм, стандартів.

13. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень в галузі містобудування.

14. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації – проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

15. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

16. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

17. Забезпечує здійснення заходів у Секторі щодо запобігання і протидії корупції.

18. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

19. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Сектор.

20. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

21. Забезпечує захист персональних даних.

22. Готує проекти рішень щодо планування територій на регіональному та місцевому рівнях.

23. Вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження Схеми планування території району.

24. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації.

25. Здійснює моніторинг:

- реалізації Схеми планування території району;

- стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (Схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

- забудови та іншого використання територій.

26. Аналізує стан містобудування  на території району, сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району і забезпечує затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

27. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації.

28. Забезпечує контроль діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

29. Готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів.

30. У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району.

31. Координує діяльність:

- суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

- підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури.

32. Готує та надає висновки за результатами розгляду проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

33. Готує та надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

34. Готує та надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

35. Надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, пропозиції щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності на території населених пунктів району.

36. Погоджує паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

37. Забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.

38. Співпрацює, у межах своїх повноважень, у складі районної робочої групи з представниками Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у вирішенні питань сприяння введенню в експлуатацію самочинно збудованих об’єктів містобудування житлового призначення на території району.

39. Приймає участь в організації проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

40. Приймає участь у погодженні проектних пропозицій щодо розміщення та архітектурних рішень елементів благоустрою певної території, об’єктів монументального і монументально - декоративного мистецтва, розміщення зовнішніх рекламних носіїв.

41. Погоджує матеріали містобудівної документації щодо забудови, інженерної інфраструктури та благоустрою земельних ділянок.

42. Розглядає та надає рекомендації за результатами розгляду проектної документації на будівництво об’єктів у складі районної архітектурно-містобудівної ради.

43. Розглядає, у випадках встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб у відповідності до містобудівної документації.

44. Координує діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектуванню вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури.

45. У разі надходження до Сектору звернення, що відповідає вимогам до запиту на інформацію, розглядає його відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», як інформаційний запит.

46. Контролює надання інформації відділом, згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939-VI: оприлюднення інформації стосовно Положення про Сектор, посадової інструкції завідувача Сектору, накази завідувача Сектору з питань основної діяльності Сектору, документи з питань виконання доручення голови обласної державної адміністрації та його заступників, документи з питань виконання доручення голови районної державної адміністрації та його заступників, приписи на дотримання суб’єктами містобудівної діяльності вимог чинного містобудівного законодавства, державних будівельних норм, правил та стандартів.

47. Виконує інші функції у сфері містобудування та  архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

48. Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.

Умови оплати праці: відповідно до Закону України “Про державну службу” № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів” (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102).

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта: вища архітектурна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста)

Досвід роботи: на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року та досвід організаційної і професійної роботи за фахом  у  сфері  містобудування  та  архітектури не менше 5 років.  

Знання законодавства: Конституція України; Закони України: “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про архітектурну діяльність”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про основи містобудування”, “Про відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльності”, “Про землеустрій”, “Про курорти”, Земельний кодекс України, Державні будівельні норми та стандарти України.

 

Професійна компетентність: чітке бачення результату, чітке планування діяльності, управління мотивацією, стимулювання командної роботи та співробітництва, здатність приймати вчасні та виважені рішення, автономність та ініціативність щодо пропозицій /рішень, здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку,  вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію, здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації, розуміння своїх емоцій, самоконтроль, конструктивне ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики, оптимізм.

 

Професійні знання: актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Сектору; практики застосування чинного законодавства, Інструкції з діловодства; норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

Документи подаються через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС:

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 648).

2. Резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім`я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.

3. Заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (до 17 години 02.01.2020 року).

Конкурс буде проведено 09 січня 2020 року о 14.00 в приміщенні Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області (м.Cкадовськ, вул.Олександрівська,34, ІІI поверх).

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається відділом управління персоналом, організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05537) 5-33-31, kadru@skadovsk-rda.gov.ua