Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область

Зарплата «в конверті» – злидні на старість!

    Згідно з Конституцією України кожна людина має право на працю, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Але чимало громадян живуть днем нинішнім, надаючи перевагу тимчасовим сумнівним вигодам, тому останнім часом доволі часто доводиться стикатись з таким негативним явищем, як використання найманої праці без оформлення трудових відносин.

            Необхідно пам’ятати: ухиляючись від офіційного укладання трудових відносин, виплачуючи заробітну плату «у конвертах» роботодавець фактично позбавляє працівника права на:

 • захист своїх трудових прав (отримання оплачуваної відпустки; нормальну тривалість робочого часу; оплату роботи у святкові та неробочі дні у подвійному розмірі; оплату роботи у нічний час; компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці; виплати вихідної допомоги при звільненні та інші);
 • отримання допомоги при травмуванні у разі нещасного випадку на виробництві;
 • оплату лікарняних листів;
 • отримання допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу;
 • отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
 • отримання житлової субсидії;
 • отримання гідної пенсії.

Негативні наслідки нелегалізована зайнятість має і для роботодавця. Відсутність належно оформлених трудових відносин з найманими працівниками призводить до позбавлення:

 • права вимагати виконання роботи належним чином;
 • можливості вимагати від працівника дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи;
 • можливості притягнути працівника до матеріальної відповідальності;
 • можливості застосувати до працівника дисциплінарне стягнення тощо.

Серед негативних наслідків «тіньової» зайнятості є і такі, що стосуються суспільної безпеки, адже всі ми є споживачами послуг у сфері громадського харчування, транспорту, торгівлі, будівництва тощо, тож необхідна їх висока якість. Нелегальна зайнятість сприяє поширенню захворювань, підвищенню рівня аварійності на дорогах, зростанню ризику виникнення нещасних випадків на виробництві, адже з  неоформленим працівником не проводиться навчання з техніки безпеки, охорони праці, він не проходить вчасно, а то і взагалі, періодичного медичного огляду.

Неоформлення трудових відносин врешті-решт впливатиме і на мешканців громади, адже «тіньова» зайнятість призводить до ненадходження податків до місцевих бюджетів, які б направлялись на реалізацію програм соціально-економічного розвитку, програм охорони здоров’я, освіти та соціального захисту.

Наголошуємо, що за порушення вимог трудового законодавства та законодавства про зайнятість передбачено адміністративну (ст.41 Кодексу про адміністративні правопорушення України) та кримінальну (ст. 172, 173 та 175 Кримінального кодексу України) відповідальність.

На посилення контролю за дотриманням роботодавцями чинного законодавства про працю, недопущення використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин направлено розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. №359-р «Про затвердження плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення», яке взято до виконання органами виконавчої влади.

Проведення роботи щодо забезпечення легальної зайнятості населення та недопущення використання роботодавцями найманої праці без належного оформлення трудових відносин включено до заходів обласної та районної програм зайнятості населення на період до 2020 року.

Для забезпечення виконання вище зазначеної постанови та заходів Програм зайнятості населення створені та діють обласні і районні робочі групи з легалізації зайнятості та виплати заробітної плати, які здійснюють обстеження суб’єктів господарської діяльності з питань дотримання норм чинного законодавства щодо використання праці найманих працівників, оформлення підприємницької діяльності, сплати податків та обов’язкових платежів. За результатами таких обстежень проводиться відповідна робота щодо усунення виявлених порушень шляхом укладання трудових договорів чи реєстрації підприємницької діяльності.

Зважаючи на це, Скадовська районна філія Херсонського обласного центру зайнятості нагадує всім керівникам підприємств, організацій, установ району і фізичним особам-підприємцям про необхідність подання до центру зайнятості інформації про попит на робочу силу (вакансії – звіт за формою №3-ПН «Звіт про наявність вакансій») відповідно до вимог п.4 ч.3 ст.50 Закону України «Про зайнятість населення». Але з метою ефективності спільними зусиллями якнайшвидше підібрати кваліфікованих працівників, звертаємось до керівників підприємств, організацій, установ з проханням подавати дану інформацію безпосередньо в день відкриття вакансії. Подання до центру зайнятості інформації про попит на робочу силу поповнить базу даних про вакансії та забезпечить можливість для більшої кількості громадян офіційно працевлаштуватись.

 

Лише додержання роботодавцем трудового законодавства та законодавства про зайнятість гарантує стабільний прибутковий бізнес і дасть змогу уникнути непорозумінь із найманими працівниками і контролюючими органами.