Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Скадовська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань внутрішньої та інформаційної політики відділу організаційно-контрольної роботи та з питань внут

Основні посадові обов’язки:

1.Розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації або його заступника (згідно з розподілом функцій та повноважень) питання, що належать до його компетенції.

2. Взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та надає їм методичну допомогу з питань внутрішньої політики.

3. Вивчає та аналізує форми і методи роботи з питань висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади, готує та надає пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, поглиблення її взаємодії з органами місцевого самоврядування у цьому напрямку.

4. Сприяє у забезпеченні відкритості та прозорості управлінського процесу.

5. Забезпечує безперешкодну діяльність засобів масової інформації та утвердження свободи слова.

6. Забезпечує реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах з метою найбільш повного задоволення потреб населення в отримані якісної інформаційної та видавничої продукції.

7. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їх інформаційних потреб.

8. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі регіону.

9. Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє його поширенню.

10. Вносить пропозиції щодо пріоритетних напрямків державної політики в інформаційній сфері району.

11. Бере участь у забезпеченні дотримання засобами масової інформації та суб’єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції та демократичних стандартів подання інформації.

12. Аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз’яснення або спростування.

13. Надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

14. Бере участь у підготовці проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції.

15. Бере участь та готує пропозиції у розробленні відповідних розділів проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району з питань, що належать до його компетенції.

16. Бере участь у підготовці та проведенні заходів з нагоди загальнодержавних свят, організації семінарів, конференцій, засідань, присвячених внутрішньо-політичним проблемам.

17. Забезпечує розгляд звернень громадян, установ, організацій, підприємств з питань, що належать до його компетенції.

18. Готує інформаційно-роз’яснювальні та лекційні матеріали про діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, районної державної адміністрації з вирішення ними життєво важливих соціально-економічних та суспільно-політичних питань, пам’ятні дати в житті держави та допомогу інформаційно-пропагандистським групам районної державної адміністрації.

19. Дає роз’яснення громадянам за дорученням керівництва районної державної адміністрації, прийнятих розпоряджень з питань внутрішньої політики.

20. За дорученням керівництва районної державної адміністрації бере участь у роботі виконкомів та сесій місцевих рад.

21. Бере участь в організаційному забезпеченні проведенні виборів та референдумів у межах, визначених чинним законодавством.

22. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

23. Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.

24. Виконує інші завдання, які відповідно до чинного законодавства України належать до компетенції Відділу.

Умови оплати праці: відповідно до Закону України ЗУ “Про державну службу” № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів”.

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи: не обов`язковий

Знання законодавства: Конституція України; Закони України: “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, “Про політичні партії в Україні”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про громадські об'єднання”, “Про свободу совісті та релігійні організації”.

 

Професійна компетентність: здатність приймати вчасні та виважені рішення,  ініціативність щодо пропозицій/рішень, здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку, здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації, розуміння своїх емоцій, самоконтроль, конструктивне ставлення до зворотнього зв'язку, зокрема критики, оптимізм.

 

Професійні знання: актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Відділу; Інструкції з діловодства; норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel)

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246), до якої додається резюме у довільній формі, письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою, заповнена особова картка державного службовця, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства.

Документи приймаються протягом 29 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (з 01.02.2018).

Конкурс буде проведено 06 березня 2018 року о 14.00 за адресою: 75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Олександрівська (Володарського), 34.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається відділом з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05537) 5-33-31, skad_kadru@ukr.net

 

Результати конкурсу: https://rada.info/upload/users_files/04060134/9742ec933fdc348e536a0f91b5b64ebe.pdf