Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Спеціаліст відділу освіти РДА

Відділ освіти Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області  оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” - спеціаліста відділу освіти районної державної адміністрації

 

Посадові обов’язки:

 

1. Забезпечує реалізацію в районі державної політики з питань дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

2. Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи інших структурних підрозділів райдержадміністрації у межах своєї компетенції з організації фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.

3. Здійснює організаційно-методичне керівництво допризовною підготовкою юнаків

4. Готує і подає в установленому порядку відповідну статистичну та інформаційно-аналітичну звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту.

5. Готує пропозиції до проектів районних програм і планів поліпшення становища, дітей, молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання.

6. Сприяє залученню коштів підприємств, установ і організацій для соціальної підтримки дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

7. Забезпечує організацію і бере участь у проведенні спортивних змагань та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та фізичного рівня дітей та молоді.

8. Забезпечує проведення заходів, затверджених календарними планами навчально-тренувальних зборів, спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, у межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури та спорту;

9. Сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об´єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази.

10. Порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, меценатів і працівників у сфері фізичної культури і спорту державними нагородами

11. Вживає заходів до забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів та фахівців у сфері фізичної культури і спорту.

12. Комплектує склад збірних команд району з видів спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного і районного рівнів.

13.Забезпечує організацію в закладах освіти роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

14.Координує розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечує моніторинг навчально-тренувального процесу, в установленому порядку планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі.

15.Здійснює аналіз цільового використання і технічним станом фізкультурно-оздоровчих та спортивних об’єктів у районі, забезпечує ефективне їх використання та відповідає за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

16.Забезпечує у межах своїх повноважень організацію та сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку масового спорту, спорту ветеранів.

17.Організовує діяльність щодо сприяння  молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведені ними роботи з питань дітей і молоді, фізичної культури та спорту.

18. Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.

19. Виконує інші доручення начальника Відділу.

Умови оплати праці: Відповідно до Закону України “Про державну службу”  № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду: безстроково.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта: вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи: не обов`язковий

Знання законодавства: Конституція України, Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про освіту», Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Постанова Кабінету Міністрів України від  18 лютого 2016 року № 148 «Про затвердження цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Положення «Про дитячо-юнацьку спортивну школу»,  Державна цільова соціальна програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з питань державної служби що забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері державної служби.

 

Професійна компетентність:  знання актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Відділу;

- знання нормативно-правових актів у сфері фізичного виховання та спорту, знання Інструкції з діловодства, знання норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.Професійні знання.

 

Знання сучасних інформаційних технологій: Вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

 

Документи, що подаються: . копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою, що додається), до якої додається резюме у довільній формі, письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою, заповнена особова картка державного службовця, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства.

 

Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби.

 

Конкурс буде проведено 11 квітня 2018 року о 1400 за адресою: 75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Олександрівська (Володарського), 34

https://rada.info/upload/users_files/04060134/28c36ec9d79804937ed44a4d9274a5fe.jpg