Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства РДА

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального

господарства Скадовської районної державної адміністрації

оголошує конкурс на зайняття вакантної посади

державної служби категорії «В» - спеціаліста Відділу

Основні посадові обов’язки:

1.Забезпечує реалізацію в районі державної політики щодо розвитку галузей житлово-комунального господарства, транспорту та енергетики.

2.Сприяє комплексному розвитку цих галузей на основі ефективного використання їх наявного потенціалу, стимулюванні входження на ринок району нових суб’єктів господарювання.

3.Забезпечує реалізацію структурних змін та подальшого реформування цих галузей, а також впроваджує державну інвестиційну та інноваційну політику у цих сферах діяльності.   

4.Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку галузей житлово-комунального господарства, транспорту та енергетики району, бере участь у визначенні пріоритетів їх подальшого розвитку та готує пропозиції з цих питань.

5.Виконує роботи з прогнозування розвитку галузей житлово-комунального господарства, транспорту та енергетики району на короткострокову та середньострокову перспективу, бере участь у підготовці проектів відповідних районних програм за цими напрямками, підготовці інформацій та звітів про їх фактичне виконання.

6.Бере участь у розробці проектів місцевих та регіональних програм.

7.Аналізує стан і бере участь у розробці пропозицій щодо розвитку мереж питного водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання, транспортного обслуговування населення, розвитку дорожнього господарства, житлового фонду, благоустрою населених пунктів, поліпшення організації та якості обслуговування населення за цими напрямками.

8.Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форм власності.

9.Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, віднесених до компетенції Відділу.

10.У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня.

11.Розглядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб, виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його посадових функцій.

12.Бере участь у розробці нормативних та організаційно-методичних документів.

13.Застосовує оперативний зв’язок з органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами районної державної адміністрації та районними службами, підприємствами, установами і організаціями району під час розв’язання питань, що належать до його компетенції.

14.Відповідає за оформлення, облік, зберігання та передачі документації щодо діяльності Відділу до архіву.

15.Виконує функції по веденню кадрового діловодства у Відділі.

16.Відповідає за організацію та ведення діловодства у Відділі.

17.Виконує функції по веденню бухгалтерського обліку.

18.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

19.Зобов`язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.

20.Виконує інші завдання, передбачені Положенням про Відділ.

 

Умови оплати праці: відповідно до Закону України ЗУ “Про державну службу” № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів”.

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи: не обов`язковий

Знання законодавства: Конституція України; Закони України: “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”, “Про фінансовий лізинг”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, постанова КМУ від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”; Кодекс законів про працю України.

 

Професійна компетентність: здатність приймати вчасні та виважені рішення,  ініціативність щодо пропозицій/рішень, здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку, здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації, розуміння своїх емоцій, самоконтроль, конструктивне ставлення до зворотнього зв'язку, зокрема критики, оптимізм.

 

Професійні знання: актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Відділу; практики застосування чинного законодавства, Інструкції з діловодства; норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246), до якої додається резюме у довільній формі, письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою, заповнена особова картка державного службовця, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (з 08.05.2018).

Конкурс буде проведено 12 червня 2018 року о 14.00 за адресою: 75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Олександрівська (Володарського), 34.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації за телефоном: (05537) 5-20-83, otdjkh@ukr.net

 

Результати конкурсу:  https://rada.info/upload/users_files/04060134/8825f0c800af98c05886c6732ab98bd1.pdf