Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Провідний спеціаліст служби у справах дітей РДА

Скадовська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста служби у справах дітей районної державної адміністрації. 

Основні посадові обов’язки:

1. Здійснює заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності та злочинності.

2. Поміщує дітей, які залишились без батьківського піклування, до закладу соціального захисту для надання їм необхідної допомоги та з’ясовує причини стану безпритульності, бездоглядності.

3. Забезпечує наповнення документами всіх особових справ дітей, що виховуються в сім’ях, які перебувають в складних життєвих обставинах відповідно до переліку документів згідно чинного законодавства України та складання індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

4. Контролює своєчасне встановлення статусу дитини та її влаштування.

5. Направляє копію обліково-статистичної картки та особову справу в разі зміни місця перебування дитини, яка перебувала на обліку, до нового місця перебування.

6. Порушує перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод та інтересів дітей, що сприяло доведенню їх до стану безпритульності.

7. Бере участь у проведенні профілактичних рейдів “Діти вулиці”, “Вокзал”, “Канікули”, “Літо”, профілактичних рейдів в діяльності нічних та розважальних закладів, ігрових та комп’ютерних клубів, з метою виявлення фактів вчинення правопорушень неповнолітніми особами та стосовно неповнолітніх (розповсюдження алкогольних напоїв, наркотичних засобів, втягнення дітей в азартні ігри, залучення до комп’ютерних ігор з елементами жорстокості та насильства, у нічний час та у період навчального процесу). Вживає заходи реагування за результатами проведення рейдів.

8. Виносить на розгляд координаційних рад питання про стан роботи щодо попередження бездоглядності, правопорушень, злочинності серед дітей (у тому числі вживання ними алкогольних напоїв, наркотичних засобів, втягнення дітей у азартні ігри, розповсюдження серед них продукції, яка пропагує насильство та жорстокість, має сексуальний ти порнографічний зміст); питання щодо захисту прав дітей.

9. Оформлює матеріали засідань координаційної ради у справах дітей.

10. Веде банк даних про дітей, які перебувають у стані безпритульності, бездоглядності, скоїли злочини схильні до правопорушень на підставі обліково-статистичних карток.

11. Вживає заходів щодо повернення до навчання дітей облікових категорій, які не навчаються, працевлаштування дітей, які не працюють.

12. Представляє, у разі необхідності, права дитини в суді.

13. Контролює забезпечення соціального захисту дітей, попередження безпритульності та бездоглядності, профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

14. Вживає заходів щодо порушення перед відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень щодо соціального захисту дітей.

15. Готує та своєчасно подає головному спеціалісту Служби накази про взяття на облік та зняття з обліку дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, та їх особові справи для електронного обліку дітей в ЄІАС “Діти”.

16. Повертає дітей з центрів соціально-психологічної реабілітації дітей до місць їх постійного проживання/перебування.

17. Повертає дітей, які перебувають у закладах соціального захисту інших регіонів, до місця їх постійного проживання або до державних закладів.

18. З’ясовує умови проживання та утримання дитини батьками або особами, які їх замінюють, та вирішує питання про доцільність (недоцільність) повернення її в сім’ю, за місцем постійного проживання – інформує в триденний термін заклад, в якому перебуває дитина, про отриману інформацію та забезпечує її повернення до постійного місця проживання, а в разі необхідності, подальше влаштування та соціальний захист цієї дитини.

19. Влаштовує за останнім місцем проживання або перебування дитини, якщо вона тривалий час перебувала поза сімейним оточенням і місце знаходження її батьків не встановлено.

20. Інформує у місячний термін заклад про подальше влаштування дитини після вибуття її із закладу.

21. Здійснює перевірки спільно з територіальним інспектором праці щодо дотримання чинного законодавства під час працевлаштування дітей, вживає заходів щодо усунення причин порушення законодавства.

22. Вживає заходів щодо взаємоінформування між відділом освіти районної державної адміністрації та районним центром зайнятості щодо дітей, які потребують працевлаштування, отримання послуг районного центру зайнятості.

23. Забезпечує своєчасне надання звітності службі у справах дітей обласної державної адміністрації про дотримання чинного законодавства під час працевлаштування.

24. Виконує інші доручення начальника Служби та керівництва районної державної адміністрації, що належить до компетенції Служби.

25. Несе відповідальність за своєчасну підготовку контрольних документів.

26. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Служба.

27. Зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.

Умови оплати праці: відповідно до Закону України ЗУ “Про державну службу” № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів”.

Безстрокове призначення на посаду.

Кваліфікаційні вимоги.

Освіта: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи: не обов`язковий

Знання законодавства: Конституція України; Закони України: “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про охорону дитинства”; Сімейний кодекс України; постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 “Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини”, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність Служби.

Професійна компетентність: здатність приймати вчасні та виважені рішення, ініціативність щодо пропозицій/рішень, здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку, здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації, розуміння своїх емоцій, самоконтроль, конструктивне ставлення до зворотнього зв’язку, зокрема критики, оптимізм.

Професійні знання: актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Служби; практики застосування чинного законодавства; Інструкції з діловодства; норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246), до якої додається резюме у довільній формі, письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою, заповнена особова картка державного службовця, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (з 29.11.2017).

Конкурс буде проведено 10 січня 2018 року о 14.00 за адресою: 75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Олександрівська (Володарського), 34.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається службою у справах дітей районної державної адміністрації за телефоном: (05537) 5-32-33, ssdskadovsk.ditu@ukr.net

 

Результати конкурсу: https://rada.info/upload/users_files/04060134/c1161de35974832a6d8b3f216862ad6a.pdf