Скадовська районна державна адміністрація
Херсонська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Етичний Кодекс Громадської ради при Скадовській районній державній адміністрації

Дата: 29.11.2021 15:15
Кількість переглядів: 407

 

СХВАЛЕНО

Протокол №__ засідання Громадської ради при Скадовській районній державній адміністрації

від «__» ______________ 2021 року

 

Етичний кодекс Громадської ради

при Скадовській районній державній адміністрації

 

Основним завданням цього кодексу є:

- консолідація роботи членів Громадської ради при РДА;

- збільшення престижу та авторитету неурядових організацій (НУО) в Скадовському районі;

-ототожнення та підсумування всіх основних морально-етичних норм, якими повинні користуватися члени Громадської ради при РДА;

- сприяння розвитку НУО на території Скадовського району, області та нацюї держави в цілому.

Розділ I.   Керуючі принципи

1 .Діяльність Громадської ради при РДА здійснюється за наступними принципами:

 • гуманізму - визнання цінності людини як особистості, її прав та свобод, розвитку, прояву та реалізації своїх здібностей тощо;
 • справедливості - рівність всіх у правах та можливостях їх реалізації;
 • служіння громаді - діяльність членів Громадської ради при РДА спрямована на розвиток та благо громади Скадовського району;
 • толерантність - члени Громадської ради при РДА мають працювати поза політичними, релігійними, культурними, расовими і етнічними переконаннями;
 • демократії - рішення приймаються за допомогою голосування, в прийнятті рішень беруть участь всі члени Громадської ради при РДА.
 • дотримання прав людини - члени Громадської ради при РДА своєю діяльністю не порушують прав людини, усвідомлюють, що всі люди народились вільними і гідними, з повагою ставляться до моральних цінностей, релігій, традицій і культур спільноти, в якій вони працюють;
 1. Громадська рада при РДА діє на засадах:
  1. Прозорості і відповідальності. Члени Громадської ради повинні прагнути відкритості і відповідальності як по відношенню один до одного, так і по відношенню до працівників РДА, партнерів і спільноти. Повинна мати місце періодична звітність. Громадська рада РДА повинна дотримуватись принципу прозорості у відношеннях з РДА, спільнотою, донорами, партнерами та іншими зацікавленими  сторонами.
  2. Правдивості і законності. Члени Громадської ради при РДА повинні бути чесними і правдивими у відношеннях з друг другом, партнерськими організаціями, РДА і загальною спільнотою та поважати закони.
 2. Внутрішні відношення між членами Громадської ради при РДА, ведення дискусій, прийняття рішень та відповідальність:
 • рішення приймаються на основі загального обговорення, де вислуховуються всі точки зору членів, які хочуть висловитися, якщо інший порядок не передбачений регламентом або рішенням більшості членів Громадської ради.
 • не припускається переведення публічної дискусії в особистий характер з безпідставними звинуваченнями одних членів Громадської ради іншими.
 • не припускається публічне приниження одного члену Громадської ради іншим
 • члени Громадської ради, які своїми діями заважають прийняттю відповідного рішення, переходять з правового поля та цивілізованого обговорення на особисте з’ясування стосунків чи публічно принижують інших членів, у зв’язку з зайнятою ними позицією можуть бути позбавлені права голосу по даному питанню та мають покинути приміщення.
 • рішення про позбавлення голосу ставиться на голосування головою засідання та приймається більшістю присутніх членів Громадської ради .
 •  
 • Діяльність Громадської ради при РДА
 1. Громадська Рада має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки утворенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.
 • Зворотній зв’язок. Громадська рада повинна, на регулярній основі, отримувати зворотній зв’язок від РДА та інших зацікавлених сторін щодо своєї діяльності.
 • Оцінка. Час від часу діяльність Громадської ради повинна підлягати критичній оцінці з метою визначення її відповідальності та ефективності. Оцінка має бути чесною і відкритою. В ній мають приймати участь зацікавлені сторони.
 • Професіоналізм. Громадська рада має працювати професійно.
 •  
 • Розділ III   Правління Громадської ради 
 1. Ефективна управлінська структура Громадської ради разом з активним, сильним і відданим управлінським органом є запорукою успішності Громадської ради і її спроможності виконати задачі. Правління відповідає за людські ресурси НУ О, які мають забезпечити виконання та існування Громадської ради, а також здійснює контроль за виконанням доручень і дотриманням вимог чинного законодавства.
 2. Правління координує діяльність членів Громадської ради, узагальнює результати цієї діяльності, несе відповідальність за належне оформлення рішень Громадської ради, їх представлення партнерським організаціям та висвітлення в ЗМІ. Також Правління забезпечує відповідність рішень громадської ради.
 3. Правління слідкує за дотриманням ухваленого етичного кодексу членами Громадської ради

Розділ IV Людські ресурси

 1. Основну роль в успішності діяльності Громадської ради грають професійні і відповідальні члени консультативно-дорадчого органу. Очікується, що вони відповідають найвищим професіональним і особистим стандартам та відповідально відносяться до інформації і ресурсів і запобігають виникненню конфлікту інтересів. Кожен член Громадської ради при РДА повинен ознайомитися з етичним кодексом.

2 Конфлікт інтересів

 • Заява про конфлікт інтересів. Кожен член громадської ради має заявити про особисту зацікавленість та утриматися від участі в голосуванні при прийнятті рішень, якщо така зацікавленість може стати причиною конфлікту інтересів.
 • Використання членства в Громадській раді в особистих цілях. Члени громадської ради не мають права використовувати своє членство в особистих цілях, з метою впливу на будь-кого чи отримання будь-яких привілеїв тощо.
 • Під час роботи в Громадській раді інтереси Громадської ради для її членів є пріоритетними.

Розділ V  Публічна довіра

Довіра є гарантом життєздатності Громадської ради. Це може бути довіра з боку влади, громадськості, ЗМІ, бізнесу, донорів, НУО. Щоб заробити довіру і утримати її, Громадська рада має демонструвати справжню звітність, бути зразком прозорості, надавати громадськості правдиву інформацію.

1. Інформування громадськості

 • Точність і вчасність. Інформація, що Громадська рада надає про свою діяльність своїм членам, РДА, партнерам та загальній спільноті має бути точною і вчасною.
 • Річний звіт. Мінімум раз на рік Громадська рада повинна готувати і надавати громадськості інформацію про свою діяльність. Громадськість повинна мати доступ до відповідних записів, що стосуються діяльності Громадської Ради.
 • Партнерство. Громадська Рада має точно і вчасно надати інформацію про партнерські зв’язки і спільні заходи.
 • Конфіденційність. Особиста інформація про членів Громадської Ради, партнерів тощо є конфіденційною. Виключенням можуть бути випадки, коли особа сама не бажає скористатись правом на конфіденційність або розкриття інформації потребує закон.
 • Порівняння. Громадська рада не має права принижувати заслуги інших НУО, представники яких не входять до складу Громадської ради. Порівняння з іншими НУО не може використовуватись з метою позиціонування організацій, члени яких входять до складу Г ромадської ради.
 • Канали комунікації. Громадська рада має забезпечити канали комунікації, завдяки яким громадськість може отримувати інформацію про її діяльність.

2 Публічні заяви

 • Точність і відповідність контексту. Інформація, яку Громадська рада планує надати ЗМІ та громадськості, має бути точною і підготовленою у відповідному контексті. Це стосується інформації стосовно законодавства, політики, рішень, окремих людей яким/яких вона протидіє, підтримує або обговорює. Коли мова йдеться про прогнози, то з підготовленої інформації має бути чітко видно, що це прогноз, а не здійснений факт.
 • Уникнення упереджень. Громадська рада має надавати інформацію чесну і без упереджень. У випадку, коли уникнути упереджень неможливо, про це має бути заявлено.
 • Право на проголошення заяв. Заяви можуть бути проголошені особами, які мають на це право. Від імені Громадської ради при РДА може виступити її член, якщо йому надані такі повноваження рішенням Громадської ради.

Розділ   VI     Дотримання законодавства

1. Закони і нормативні акти. Діяльність Громадської ради при РДА здійснюється у відповідності до державних і місцевих законів і нормативних актів.

 1. Юридична підтримка. З метою забезпечення відповідності документації Громадської ради при РДА чинним законам і нормативним актам орган управління може звернутись до юридичних служб, щоб забезпечити діяльність Громадської ради у правовому полі.
 2. Дії членів Громадської ради при РДА спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильництва, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення є підставою для прийняття рішення про їх виключення зі складу Громадської ради.

Розділ  VII  Партнерство і співпраця

В деяких випадках з метою забезпечення виконання завдань Громадської ради може бути корисною співпраця з громадськими організаціями, державними і міждержавними агенціями, окремими експертами. Співробітництво дозволяє об’єднати ресурси і зусилля та більш ефективно вирішувати пріоритетні питання.

1. Загальні принципи партнерства і співробітництва

 • Громадська рада при РДА має право вступати в партнерські відносини з іншими інституціями тільки в тому разі, коли ці відносини не суперечать Положенню ГР.
 • Взаємовигідність. Партнерські відносини повинні бути вигідними для всіх учасників.
 • Прозорість. Партнерство передбачає взаємний потік інформації, ідей та обмін досвідом.
 • Зміни в партнерських стосунках. Партнерства допускають зміни у відносинах. Зміни мають бути результатом домовленості сторін, а не нав’язуватись однією з сторін.
 • Розділ  VIII  Порядок затвердження Етичного кодексу, внесення змін і доповнень до нього
 1. «Етичний Кодекс затверджується на засіданні Громадської Ради відкритим голосуванням більшістю голосів від загального (спискового) складу Громадської Ради.
 2. Пропозиції (зміни і доповнення) до змісту Етичного Кодексу вносяться обов’язково на вимогу не менше п’яти членів Громадської Ради, і повинні бути розглянуті не пізніше одного місяця з дати їх внесення».

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора