Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, головний архітектора району

Скадовська районна державна адміністрація оголошує конкурс

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -

 начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального

господарства районної державної адміністрації, головного архітектора району

Основні посадові обов’язки:

1.Здійснює керівництво діяльності Відділу, очолює та контролює його роботу.

2.Подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про Відділ.

3.Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними.

4.Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

5.Вживає заходів по удосконаленню організації та підвищенню ефективності роботи Відділу.

6.Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів робіт.

7.Може входити до складу колегії районної державної адміністрації.

8.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних розпоряджень.

9.Може брати  участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

10.Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови районної державної адміністрації.

11.Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців Відділу.

12.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

13.Подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису  та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

14. Здійснює добір кадрів.

15.Здійснює призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

16.Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу, які не є державними службовцями, а також визначає  питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

17.Забезпечує виконання, покладених на Відділ, завдань щодо реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  на території району.

18.Видає, у межах своєї компетенції, накази, організовує та контролює їх виконання.

19.Приймає участь у розробці проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території тощо.

20.Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ діяльності Відділу, вживає відповідних заходів щодо їх поліпшення.

21.Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень в галузі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій.                      

22.Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

23.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

24.Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.

25.Виконує інші функції  сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

26.Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.

Умови оплати праці: відповідно до Закону України ЗУ “Про державну службу” № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів”.

Безстрокове призначення на посаду.

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.

Освіта: вища архітектурна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста)

Досвід роботи: на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року та досвід організаційної і професійної роботи за фахом  у  сфері  містобудування  та  архітектури не менше 5 років.  

Знання законодавства: Конституція України; Закони України: “Про державну службу”,“Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про архітектурну діяльність”, “Про регулювання містобудівної діяльності ”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, “Про курорти”, “Про житлово-комунальні послуги”, “Про теплопостачання”, “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, “Про автомобільний транспорт”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України”; Земельний кодекс України  Житловий кодекс Української РСР, Кодекс цивільного захисту України.

Професійна компетентність: чітке бачення результату, чітке планування діяльності, управління мотивацією, стимулювання командної роботи та співробітництва, здатність приймати вчасні та виважені рішення, автономність та ініціативність щодо пропозицій /рішень, здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку,  вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію, здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації, розуміння своїх емоцій, самоконтроль, конструктивне ставлення до зворотнього зв'язку, зокрема критики, оптимізм.

Професійні знання: актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Відділу; практики застосування чинного законодавства, Інструкції з діловодства; норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246), до якої додається резюме у довільній формі, письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою, заповнена особова картка державного службовця, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства (шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК) у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації, заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (з 14.11.2018).

Конкурс буде проведено 18 грудня 2018 року о 10.00 в приміщенні Херсонської обласної державної адміністрації (м.Херсон, пл. Свободи,1, ІІ поверх).

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається відділом з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05537) 5-33-31, skad_kadru@ukr.net