Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Головний спеціаліст відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери фінансового управління РДА

Фінансове управління Скадовської районної державної адміністрації Херсонської області оголошує конкурс на зайняття   вакантної  посади  державної  служби  категорії “В” - головного спеціаліста відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери

Основні посадові обов’язки:

1. Аналізує та прогнозує стан виконання місцевих бюджетів за доходами спеціального фонду, у тому числі бюджету розвитку.

2. Здійснює перевірки цільового використання коштів із спеціального фонду, в тому числі із бюджету розвитку, відповідність прийнятих рішень діючому законодавству.

3. Зводить та подає до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформації з питань використання бюджетних коштів.

4. Забезпечує своєчасну підготовку висновків до проектів районних програм, що надходять до Відділу, контроль за фінансуванням заходів затверджених програм та підготовку пропозицій щодо забезпечення їх виконання.

5 Проводить перевірки програм, що приймаються органами місцевого самоврядування, на їх відповідність вимогам чинного законодавства.

6. Проводить перевірки розпорядників коштів, підприємств та організацій з питань дотримання вимог бюджетного законодавства.

7. Забезпечує контроль за своєчасним виконанням завдань і доручень, що надходять до управління, прийом та відправлення електронної пошти та іншої кореспонденції управління.

8. Здійснює ведення і оформлення протоколів виробничих нарад управління, прийом телефонограм.

9. Здійснює оформлення, облік і зберігання наказів начальника управління протягом встановленого терміну та  передачу їх на державне зберігання. 

10. Забезпечує ведення табеля обліку робочого часу працівників управління.

11. Зобов'язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

12. Виконує інші доручення керівництва, що стосуються діяльності Відділу.

Умови оплати праці: Відповідно до Закону України “Про державну службу” № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів” (зі змінами).

Безстрокове призначення на посаду.

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем  молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи Не обов`язковий

Володіння державною мовою: вільне

Знання законодавства: Конституція України; Закон України “Про державну службу”; Закон України “Про запобігання корупції”; Закон України “Про доступ до публічної інформації”; Закон України “Про звернення громадян”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ): Бюджетний кодекс України; Закон України “Про місцеві державні адміністрації”; Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.

Професійна компетентність:

Командна робота і взаємодія: вміння працювати в  команді; вміння ефективної координації з іншими; вміння надавати зворотний зв’язок.

Технічні вміння: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel); вміння інсталяції та налаштування системного програмного забезпечення.

Особисті якості: відповідальність; системність і самостійність в роботі; аналітичні здібності; уважність до деталей; орієнтація на обслуговування; вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання: знання актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності фінансового управління районної державної адміністрації, Відділу; знання практики застосування чинного законодавства; знання Інструкції з діловодства; знання норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України; письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (додаток 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами)), до якої додається резюме у довільній формі; письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; копія (копії) документа (документів) про освіту; посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою; заповнена особова картка державного службовця; декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (з 29.03.2018).

Конкурс буде проведено 11 травня 2018 року о 1000 за адресою: 75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул. Олександрівська, 34

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається відділом бухгалтерського обліку та кадрового забезпечення фінансового управління районної державної адміністрації за телефоном  (05537) 5-05-65, rfu19skadovsk@ukr.net

 

Результати конкурсу: https://rada.info/upload/users_files/04060134/c9a74f2515444789268163dddfb29c78.pdf