Скадовська Районна
Державна Адміністрація
Скадовський район, Херсонська область

Адміністратор сектору надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму РДА

Скадовська районна державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - адміністратора сектору надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку, інвестиційної діяльності та туризму районної державної адміністрації 

 

Основні посадові обов’язки:

1.Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

2.Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, реєструє їх та подає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

3.Видає або забезпечує направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

4.Проводить організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг.

5.Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

6.Надає адміністративні послуги у випадках, передбачених Законом.

7.Складає протокол про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

8.Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Сектор.

9.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Сектор.

10.Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.

Умови оплати праці: відповідно до Закону України ЗУ “Про державну службу” № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці державних органів”.

Безстрокове призначення на посаду.

Кваліфікаційні вимоги.

Освіта: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи: не обов`язковий

Знання законодавства: Конституція України; Закони України: “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про звернення громадян”, “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”.

Професійна компетентність: здатність приймати вчасні та виважені рішення, ініціативність щодо пропозицій/рішень, здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку, здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації, розуміння своїх емоцій, самоконтроль, конструктивне ставлення до зворотнього зв’язку, зокрема критики, оптимізм.

Професійні знання: актів законодавства та нормативно-правових актів, що стосуються державної служби, діяльності районної державної адміністрації, Сектору; практики застосування чинного законодавства; Інструкції з діловодства; норм сучасної ділової української мови та вміння застосовувати її на практиці.

Знання сучасних інформаційних технологій: вміння використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та офісну техніку, вільне володіння програмами: MS Office (Word, Excel).

Документи, що подаються: копія паспорта громадянина України, письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246), до якої додається резюме у довільній формі, письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, копія (копії) документа (документів) про освіту, посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою, заповнена особова картка державного службовця, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, подана відповідно до чинного законодавства (шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК) у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби (з 13.12.2017).

Конкурс буде проведено 16 січня 2018 року о 14.00 за адресою: 75700, Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Олександрівська (Володарського), 34.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається відділом з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації за телефоном: (05537) 5-33-31, skad_kadru@ukr.net

Результати конкурсу: https://rada.info/upload/users_files/04060134/a60a988f9cb04e13b2553afeb9ffa0a4.pdf